පරිගණකය format නොකර hard disk partition කරමුද?

ඉතින් යාළුවනේ අද මන් කියන්න හදන්නේ පරිගණකයක් format නොකර hard disk partition කරන්නේ කොහොමද කියල,ඉතින් මන් නෙට්  ඉන්නකොට තමා මේක දැක්කේ අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියල,

ඉස්සෙල්ලම මේ සිතේ එකට ගිහිල්ල මේ software එක බාගන්න ඕනි,
http://www.partition-tool.com/


free download click කරන්න....
 ඊටපස්සේ download වෙයි...
 ඊටපස්සේ install කරගන්න.....
 ඊටපස්සේ ඒක open කරගන්න,ඔයාලට මේ වගේ පෙනෙයි.....
 ඊටපස්සේ මේක paste කරන්න ....


JB847-2UHNL-X93QH-E2LY5-F4LQE
ඔන්න එහෙනම් activate උනා හොදේ...

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post