TRENDING NOW

best sinhala blog in sri lanka

 official video එක එනකල් ඔන්න මගේ කැමරාවේ සටහන් උන දේවල් එකතු කරලා හැදුවා මගේ vlog එක.

රෝද දෙකෙන් අකුරු අරන් - සිව් වන ක්‍රියාන්විතය.

2021 වර්ෂයට අකුරු කරන්නට උරදෙන්නට සිව් වන වරටත් රෝද දෙකේ රස්තියාදුව  අපි දුෂ්කර පාසල් හතරකට ගියා. ඉතින් මේ ඒ වැඩසටහනේදී මගේ කැමරාවට අසු උන දසුන් කිහිපයක්. පහුගිය කාලේ පුරාවටම රෝද දෙකේ රස්තියාදුව අපි fecebook එකේ සහ අපේ ආයතන වල, යාලුවොන්ගෙන් හරහා දැනුවත් කරලා ඒ හරහා ලබාගත්ත ආදාර සහ අපේ කණ්ඩායමේ මුදල්, ශ්‍රම දායකත්ව වලින් මේ පාර දුෂ්කර පාසල් හතරකට අවශ්‍ය පොත්, පැන්සල්, මකන, පෑන්, පාටපෙට්ටි පාට පැන්සල් පොත්බෑග් ඇතුළු සියළුම අවශ්‍ය කරන උපකරණ කට්ටල අපි විසින් බෙදා දීමට කටයුතු කරා. එපමණක් නොව මේ පාර එක් පාසලකට පරිගණක පහක් ද ලබාදීමට හැකි වීම ගැන තිබෙන්නේ නිහතමානි ආඩම්බරයකි.  කෙසේ වෙතත් මේ පාර කොරෝනා වසංගතය මැද ආරක්‍ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් සිදු කිරීම නිසා අප බෙදාදුන් කණ්ඩායම නම් 12කට පමණ සිමා කරන්න උනා.. ඒ නිසා යන්න ආස උනත් දුකින් උනත් යාලුවෝ හුග දෙනෙක් මේ පාර සහබාගි උනේ නැ බෙදාදීමේ වැඩසටහනට. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ උදව් කරපු හැමෝම නම් වශයෙන් මතක් කිරීමට තරම් අපහසු උනත්, මෙයට බොහෝ දෙනා උපකාර කරා විවිද වශයෙන්. ඉතින් වචනෙකින් හරි උපකාර කර හැමෝටම මේ පිං අයිති වේවා කියල
best sinhala blog in sri lanka

Today im going to tell about a small but useful software to protect our vm from unauthorised access and attempts


you can download the file from here 

after download extract it and click on setup 

then it will install some C++ runtime libs 


After installed then you will see this window to install the applicaion


After installed the software you can see the screen like belownow comes the configuration part, for that click on settings tab
you can config your smtp details to get emails


in this agents tab, we need to enable service one by one as per the requirement of our server,basically rdp port, base security agent need to ticked
you will see the log in here, when someone try to enter this will detect and block according to the config we did in above steps

you can see the dashboard in this start pagehope you get some knowledge about the tool. always put a strong password if you creating a vm in cloud environment, most weak point is that one

  


best sinhala blog in sri lanka


කට්ටිය ලයිසන් එක ගත්තම බලනවනේ තමන්ට මොනාද පදින්න පුළුවන් කියලා, අනන් ඒ සෙට් එක තමා මේ 


විස්තරයඅලුත් පන්තියවෙනත් පන්ති සඳහා වලංගුභාවයරූපමය සංකේතයපැරණි පන්තිය
එන්ජින් ධාරිතාව සී. සී. 100 නොඉක්මවන සැහැල්ලු මෝටර් සයිකල්
ඒ1ජි11ඩි
එන්ජින් ධාරිතාව සී. සී. 100 ඉක්මවන මෝටර් සයිකල්ඒ1, ජි12ඩි
මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන්:
තාර බර කි.ග්‍රෑ. 500 නොඉක්මවන්නාවූ ද, වාහනයේ දළ බර කි.ග්‍රෑ. 1000 නොඉක්මවන්නාවූ ද, මෝටර් ට්‍රයිසිකලයක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන්
බි 1ජි13ඉ, එෆ්
රියදුරු අසුනද ඇතුළුව ආසන සංඛ්‍යාව නවයකට වැඩි නොවන්නා වූ සියළු මෝටර් කාර් රථ/ වාහනයේ දළ බර කි.ග්‍රෑ. 3500 නොඉක්මවන්නාවූ සහ ආසන සංඛ්‍යාව රියදුරු අසුනද ඇතුළුව ආසන 9කට ව‍ැඩි නොවන්නාවූද ද්විත්ව කාර්ය වාහන; එම වාහන වලට, අවසර දෙන ලද උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 වැඩි නොවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය; මෙම පන්තියේ මෝටර් වාහනවලට වෙනස් හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් විසින් පදවනු ලබන මෝටර් රථයක් ද ඇතුලත් විය හැකියබිජි14සි, සි1
සැහැල්ලු මෝටර් ලො‍රි: වාහනයේ දල බර කි.ග්‍රෑ. 3500 ට අඩු නොවන සහ කි.ග්‍රෑ. 17000 ට වැඩි නොවන මෝටර් ලොරි: මෙම පන්තියට අයත් මෝටර් වාහනවලට තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන්නාවූ ට්‍රේලරයක් ද අමුණා තිබිය හැකිය.
සි1බි , ජි15බි1
මෝටර් ලොරි - වාහනයේ දල බර කි.ග්‍රෑ. 17000ට වැඩි මෝටර් ලොරිය; තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 ට වැඩි නොවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය.
සිසි1, බි , ජේ, ජි, ජි16බි
මෝටර් ලොරියක් හා තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 ඉක්මවන්නාවූ හා දල බර කි.ග්‍රෑ. 3500 නොඉක්මවන්නා වූ ට්‍රේලරයක් හෝ ට්‍රේලර් අමුණා සකස් කරන ලද ඒකාබද්ධ රථයක් හෝ ඈඳූ රථයක්
සිඉසි, සි1, බි , බි 1, ජි, ජි1,ජේ7බි
සැහැල්ලු මෝටර් කෝච්:
රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 9 ට වඩා වැඩි වූද, ආසන 33 ට වඩා අඩු වූද, පුද්ගලයන් රැගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෝටර් වාහන: මෙම පන්තියේ මෝටර් වාහන වලට පැටවිය හැකි උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන්නාවූ ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය.
ඩි1සි1, බි , බි1, ජි, ජි1ඒ1
මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 33 ට වඩා ඇති මෝටර් කෝච් රථ; පැටවිය හැකි උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය
ඩිඩි1, සි, සි1, බි, බි1, ජි, ජි1,ජේ9
බර මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 33 ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත්තාවූද, මෝටර් කෝච් රථයක් සහ උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 ට වැඩි වන්නාවූ ට්‍රේලරයක් හෝ මෝටර් කෝච් රථ දෙකක ඒකාබද්ධ කිරීමක්
ඩිඉඩි, ඩි1, සි, සි1, සිඉ, බි, බි1, ජි, ජි1,ජේ10__
ට්‍රේලරයක් සහිත රෝද දෙකේ අත් ට්‍රැක්ටර්
ජි1නිල්11ජි1
ට්‍රේලරයක් සහිත හෝ රහිත කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වාහන
ජිජි112ජි
විශේෂ කාර්ය වාහන: ඉදිකිරීම්, පැටවීම් ආදිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන වාණිජ වාහන. පැටවීමේ බෑමේ
ජේජි113
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් අදත් කියන්න හදන්නේ තවත් සිරා වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියල

ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් 4න් එකේ සහ මැෂින් එකේ අපි අතින් delete උන දේවල් ගත්තා , මතක නැත්තම් මේක බලන්න

ඉතින් අද කියන්න යන්නේ ram එකෙන්කොහොමද  data recovery කරගන්නේ කියලහරි ඉතින් මන් ඉස්සෙල්ලම සයිට් එකක් බලනව chrome එකෙන්ඊටපස්සේ එක close කරලා file එකක් open කරගන්නවා

මේ විදිහට පිංතුරයක් ගන්නේ වැඩේ ලේසියෙන් තෙරුන් කරන්නහරි දැන් අපිට පුළුවන් අපේ මැෂිමේ ram එකේ image එකක් ගන්න ,

ගන්න දන්නේ නැත්තම් මේක බලන්න කොහොමද ram එකේ image එකක් ගන්නේ කියල


හරි දැන් save වෙනකල් ඉන්නවාහරි දැන් මන් කරන්නේ recovery software එකකින් මේ ගත්ත ram image එකේන් මට ගන්න පුළුවන් files ටික recover කරගන්නවා මෙතැනදී මන් පාවිච්චි කරන්නේ photorec කියල opensource tool එකහරිනේ අදාළ තැන් ටික දාල දෙන්න තමා තියෙන්නේඑතකොට මේ වගේ file ටික recover වෙයිහරි දැන් ගිහින් බලන්න තියෙන්නේ මොනවද ram එකේ save වෙලා තිබ්බේ කියලමේ පෙන්නේ මන් අර කලින් open කරපු පොටෝ එක  එහෙම

මේ තියෙන්නේ මන් කලින් බලපු page එකේ පොටෝමේ තියෙන්නේඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ram එකෙනුත් data recover කරගන්න

ඉතින් වැඩි දුරටත් තේරෙන්නේ නැති සෙට් එකට video එකක්ම හැදුව බලන්න