2015
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් මාත් කට්ටක් කෑවා හොයන්න කියල බඩු හම්බුනා මෙන්න ගන්න

අරන් පොටෝ හදාගන්න ස්ටිකර් එහෙමත් ගහගන්න වාහනේ එහෙම එහෙනම් හැමෝටම ජයවේවා මේ ෆොන්ට් එක මන් හදපු එකක් නෙමේ හොදේ ඉතින් හදපු එකාට පින් අයිති වේවා!

PC විතරයි හොදේ පෝන් එකට Replace කරන්න එපා දැන් දෙතුන්දෙනෙක් ම මගෙන් ඇහුව


 
no image
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් දැන් බහින්නේ පොඩ්ඩක් විතර සංකීර්ණ වැඩකට

මොකක්ද බලමු Program Counter කියන්නේ කියල

A program counter is a register in a computer processor that contains the address (location) of the instruction being executed at the current time. As each instruction gets fetched, the program counter increases its stored value by 1


Program Counter එක කියන්නේ processor එක අස්සේ තියන පොඩි register කෑල්ලක් අන්න එකේ තමා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ වැඩ කරන instructions සෙට් එක


දැන් අපි  බලමු Instruction Register කියන්නේ මොකක්ද කියල


In computing, an instruction register (IR) is the part of a CPU's control unit that stores the instruction currently being executed or decoded.

ඔන්න ඔය කියන කෑල්ලේ තමා මේ වෙලාවේ කරන වැඩේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ


Memory Address RegisterIn a computer, the Memory Address Register (MAR) is a CPU registerthat either stores the memory address from which data will be fetched to the CPU or the address to which data will be sent and stored. In other words, MAR holds the memory location of data that needs to be accessed.The Memory Data Register (MDR)

The Memory Data Register (MDR) or Memory Buffer Register (MBR) is the register of a computer's control unit that contains the data to be stored in the computer storage (e.g. RAM), or the data after a fetch from the computer storage.

best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් දැන් කියන්න හදන්නේ Dio එක සහ Ray Z එක අතර තියන හොද නරක

මමදැන් මාසෙකට විතර කලින් ගත්ත Yamaha Ray Z එක ගිය සතියේ අපේ ගෙදර අන්කල් ගත්තා Dio එක ඉතින් දැන් කියන්න හදන්නේ 2කෙ හොද නරකයි


ඔයාල මෙහෙම දැක්කට ඇත්තටම උස Dio එක පොඩි වෙනසක් තියනවා
 ඔන්න ඉතින් පිටුපස පෙනුම


මේ තියෙන්නේ පැත්තෙන් බලපුවම


හැඩල් 2ක සහ කන්නාඩි
Dio එකේ කන්නාඩි Style එක ලස්සනයි

මේ ඉස්සරහින් බලපුවම තියන විදිහ


ඉස්සරහ ලයිට් සෙට් එක


dio එකේ මීටර් බෝඩ් එක

 Ray Z එකේ මීටර් බෝඩ් එක,
 Dio එකේ මීටර් බෝඩ් එකේ items වැඩි ඒ කියන්නේ සිහ්නල් උනත් 2ක් එනවා Ray එකේ තියෙන්නේ 1යි

පිටිපස්සේ සිට්
Dio එකේ මහතයි


ඉස්සරහ තියන විදිහ
පොඩි පොඩි ඒවා දාන්න කැබින් කෑල්ලක් තියනවා Ray එකේ බදුමල්ල් එල්ලගන්නත් කොක්කක් තියනවා
dio එකට ඕක දාගන්න පුළුවන්


පිටිපස්සේ කෑල්ල dio එකේ
දැක්කම පේනවනේ මඩ යනවා ලේසියෙන්ම Mudguard එකක් නෑ ඇතුලට
හෝදන්න ගියාම එපාවෙනවා

 Ray එකේ නම් එහෙම නෑ මඩ ඇතුලට යන්නේ නැති වෙන්න හොදට හදල තියනව


ඉස්සරහ ලයිට් 

dio එකේ ගානට තියෙන්නේ 2ක්ම තියනවා ඒත් Ray එකේ තියෙන්නේ 1යි එක අවුල් කියල හිතෙන්නේ උස පොඩ්ඩක් වැඩි නිසා ඉස්සහනින් පැල්ලමක් කන්දක් වගේ තියනකොට ඉස්සරහින් එන එකාගේ මුනටවදින්නේඉස්සරහ සොකට් ගැන කියනවනම් ray එකේ හොදයි වැඩිය ගස්සිලි නෑ ඒත් dio එකේ පට්ට විදිහට ගස්සෙන්නේදැනට මෙච්චරයි ඉක්මනට අප්ඩේට් කරන්නම් හොදේ
no image
best sinhala blog in sri lanka
The blocking factor, also known as "cluster size", is usually more than one disk sector. The block size determines the number of bytes than are read and written in a single physical read or write operation on a hard disk.

A cylinder is a collection of the same track on all the surfaces of the platters on a hard disk. It is usually called a collection of tracks.

The capacity of a hard disk can be determined by a calculation. The calculation requires the number of tracks per surface, number of sectors per track, and number of bits and bytes per sector. Capacity is given by the equation...

Capacity = number of surfaces * number of tracks * number of sectors per track * bytes per sector

In contrast to sequential access, direct access storage is possible by specifying the required track and sector. Data can be retrieved without references to other data using this method. Data can be stored around the track in a sector.
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් දැන් අපි බලන්නේ 10යෙ පාදයෙන් ඇති සංක්‍යාවක් කොහොමද IEEE 754 32bit වලින් ලියන්නේ කියල
ඉස්සෙල්ල බලමුකෝ මොකක්ද මේ IEEE කියන්නේ කියල
ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට Institute of Electrical and Electronics Engineers කියල තියන Organization එකක්,


දැන් බලමු කොහොමද Convert කරන්නේ 39887.5625 කියල අගය IEEE 32-bit floating point format එකට.
 1.  මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ 3988710 දෙකේ පාදයෙන් ලියන්න = 10011011110011112.
 2.  දැන් දශම තිතෙන් පස්සේ ටික වෙනම ලියන්න මෙහෙම:
  0.5625 × 2 = 1.125 1 දැන් ඕක 2න් ගුනකරගෙන යන්න.
  0.125 × 2 = 0.25 0 .
  0.25 × 2 = 0.5 0 .
  0.5 × 2 = 1.0 1 දැන් ඊළගට ආයෙත් එහෙම කරන්න බැරි අවස්ථාවක් එනවනේ. දැන් උඩ ඉදන් පහලට ලියන්න  .1001
  දැන් සම්පුර්ණ ගාන ලියන්න
                                  39887.562510 = 1001101111001111.10012.
 3. දැන් Normalize කරන්න අපි අර 10යෙ ගුණාකාර වලින් ලියන්නේ අන්න ඒ වගේ: 1001101111001111.10012 = 1.00110111100111110012 × 215.
 4. Mantissa තමා 00110111100111110010000, exponent එකට මෙහෙම 15 + 127 = 142 = 100011102, sign bit is 0.ඒකියන්නේ +නිසයි නැත්තම් 1 
  ඉතින් 39887.5625 යෙ IEEE 32bit විදිහ තමා
                               0|10001110|00110111100111110010000 
best sinhala blog in sri lankaදැන් බලමු Ones compliment ගන්නේ කොහොමද කියල
162+ (-91)
මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම 2කෙ පාදයට හරවන්න ඕනි
62 = 011 1110
91 = 101 1011
දැන් + ලකුණ තියන එක invert කරන්නේ නෑ - තියන ඒවා විතරයි හරවන්නේ ඒ කියන්නේ 91 කේ 0 තියන ඒවා 1 කරනවා 1 තියන ඒවා 0 කරනවා
91 ones Compliment කරාම
101 1011    =    010 0100
දැන් 011 1110 ට එකතු කරනවා

   011 1110
+ 010 0100
  --------------
    1100010
 ඔන්න ඔහොමයි ගන්නේ


-16|8 + -65|8

මේකනම් ලෙසිනේ

16 = 001 110
65 =110 101

001 110 = 110 001
110 101 = 001 010

දැන් එකතු කරන්න
   110 001
+001 010
------------
   111  011  


දැන් බලමු 2s Compliment ගන්නේ කොහොමද කියල


+65 + (-90)
ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ + - අමතක කරලා මේවා Binary එකෙන් ගහගන්න එක
65 =  100 0001
90 =  101 1010

දැන් බලමු - තියෙන්නේ 90 වෙනේ ඉතින් මේක 1s Compliment කරලා ඉන්න
101 1010
010 0101

හරි දැන් ඕක 2s Compliment කරන්නේ ඕකට එකක් එකතු කරන එක
010 0101
+           1
-----------
010 0110

දැන් 65 සහ 2s Compliment කරපු 90 එකට එකතු කරන්න

   100 0001
 +010 0110
--------------
    110 0111-65|8 - +11|8
65 අටේ පාදයෙන් ලියන්නේ කොහොමද මෙහෙම 110 101
දැන් 11 ලියන්නේ මෙහෙම  1001

දැන් 65 1s compliment කරගන්න 110 101
                                                     001 010
               දැන් 1ක් එකතු කරන්න              1
                                                    ------------
                                                     001 011

දැන් ඉතින් අඩු කරන්න තම තියෙන්නේ
 1 011
-1 001
--------
 1 010
+65 + (-98)
65 =  100 0001
98 =  110 0010


98 1s Compliment එක 110 0010
                                      001 1101
2s Compliment එක                  +1
                                          1 1110
              
දැන් එකතු කරා 100 0001 + 1 1110 =  101 1111

තමන් හදපුවගේ උත්තර ඕනි නම් මේකෙන් බලන්න ගණන් හදල හරිද වැරදිද කියලbest sinhala blog in sri lankaමේකෙදි අපි මුලින්ම බලමු වෙනත් පාදයෙන් තියන ඒවා 2කෙ පාදයට හරවන්නේ කොහොමද කියල

1. 47 දහයේ පාදයෙන්
 10 පාදයෙන් තියනකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට 2න් එම ගණන බෙදාගෙන යන ගමන් ඉතුරු නැතිව බෙදෙනවද නැද්ද කියන එක ඉස්සහින් ලියන ඒකයි

2|47    *ඔන්න 47 බෙදුව 2න් ගාන 23.5යි ඉතින් 23 ලිව්වා ඉතුරු නැතුව බෙදෙන නිසා ඉස්සරහින් 1ක් දැම්ම
2|23 - 1  ^
2|11 - 1  ||
2|5 - 1    ||
2|2 - 1    ||
2|1 - 0    ||

දැන් පහල ඉදන් උඩට ලියාගෙන එනවා 101111 මතක් කරලා පාදය ලියන්න යටින් පොඩියට


2. 47. අටේ පාදයෙන්
 මේකෙදි වෙන්නේ 4 සහ 7 බිට් 3නෙ ආකාරයෙන් ලියන එක
4 ලියන්නේ 100
7 ලියන්නේ 111
ඉතින් මේකේ උත්තරේ 100 111


3. 47 දහසයේ පාදයෙන්
 කලින් වගේමයි 16න් තියනකොට කරන්නේ බිට් 4කින් වෙන වෙනම කියන එක
4 ලියන්නේ 0100 නේ
7 ලියන්නේ 0111නේ
ඉතින්උත්තරේ වෙන්නේ 0100 0111

4. 277 දහයේ පාදයෙන්
මේක නම් කියන්න දෙයක් නෑ 2න් බෙදාගෙන යන්න උඩින් කියල දුන්න වගේ100010101

5. 277. අටේ පාදයෙන්
2 කියන්නේ බිට් 3න් 010
7 කියන්නේ බිට් 3න් 111
ඉතින් උත්තරේ තමා 010 111 111

6. 277 දහසයේ පාදයෙන්

2 කියන්නේ බිට් 4න් 0010
7 කියන්නේ බිට් 4න් 0111
ඉතින් උත්තරේ තමා 0010 0111 0111

7. 320|10
 101000000
 
8. 434|8
4 කියන්නේ බිට් 3න් 100
3 කියන්නේ බිට් 3න් 011
ඉතින් උත්තරේ තමා 100 011 100

9.  F06|16
F කියන්නේ බිට් 4න් 1111
0 කියන්නේ බිට් 4න් 0000
6 කියන්නේ බිට් 4න් 0110
ඉතින් උත්තරේ තමා 1111 0000 0110

ඊළගට අපි බලමු වෙනත් පාදයකින් දීල තියන එකක් කොහොමද දහයේ පාදයෙන් ලියන්නේ කියල

1. 10011|2
මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ අග ඉදන් මුලට 2කෙ ස්ථානීය අගයෙන් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ
1 x 2කේ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1 = 1
1 x 2කේ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 2 = 2
0 x 2කේ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 4 = 0
0 x 2කේ 3 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8 = 0
1 x 2කේ 4 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ16 = 16
දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 16+0+0+2+1
 19යි

2. 237|8
මේකෙදිත් කලින් වගේමයි කරන්න තියෙන්නේ 8 ස්ථානීය අගයෙන් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ
7 x 8ටේ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1    = 7
3 x 8ටේ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8    =24
2 x 8ටේ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 64  =128
 දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 7+24+128
 159යි

3. 5A6|16
මේකෙදිත් එහෙම්මයි
6 x 16යෙ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1 = 6
A x 16යෙ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 16 =160
5 x 16යෙ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 256 =1280
 දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 1280+160+6
1446


4. 1001|8
1 x 8ටේ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1       = 1
0 x 8ටේ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8       = 0
0 x 8ටේ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 64     =0
1 x 8ටේ 3 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 512   = 512
  දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 512+0+0+1
513

5. 101|16
1 x 16යෙ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1 =1
0 x 16යෙ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 16 =0
1 x 16යෙ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 256 =256
  දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 256+0+1
257

6. 1000001|2
65

7. 7101|8
3649

8. F1F|16
3871
best sinhala blog in sri lanka


ඔන්න ඉතින් dbms පාඩමෙන් පස්සේ යන්නේ sql වලට අපි බලමු කොහොමද කියල ඉස්සෙල්ලම wamp server එක බාගන්න ඕනි
මෙන්න ලින්ක් එක බාගන්න

දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න


error එකක් එයි ඈ
32 bit : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
64 bit : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523

මේකත් ඕනිhttp://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=30679

හරිගියේ නැත්තම් මේකත් http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=30679

 දැන් මැසිම restart පාරක් දාන්න

දැන් wamp server එක open කරන්න

දැන් පහල task barඑකේ දකුණු පැත්තේ wamp සවර් අයිකන් එකclick කරන්න

දැන් මෙහෙම එකක් ආවනේ යන්න MYSQL වලට
දැන් යන්න MYSQL Console එකට ගිහින් click කරන්න

දැන් මෙහෙම එකක් එයි එකට එන්ටර් දෙන්න

ඔන්න දැන් අපි mysql ඇතුලේ

මතක තියාගන්න මේකේ කොමා අරව මෙව්වා හරියට ඕනි නැත්තම්error එනවා,best sinhala blog in sri lanka
ඔව් ඉතින් බයිසිකල් වලටත් තියනවා වෙනම නීති රීති ටිකක් අපි බලමු මොනවද කියලඉස්සෙල්ලම පාරට දන්නා ඔබ හොද තත්වයක ඉන්න්නවද කියල බලන්න

ඒ වගේම බයිසිකලේ හොද තත්වයක තියනවද කියල බලන්න

වාර්ෂික බලපත්‍ර තහඩුව පැහැදිලිව පෙනෙන තැනකගහලද බලන්න

රෑට බන් සුදු ආලෝකයක් සහිත ලයිට් එකක් ඉස්සරහින්ද රතු ආලෝකයක් හෝ පරාවර්තනය කරන තහඩුවක් පසු පසින් ඕනි අවම වශයෙන් 3.75cm විෂ්කම්භයක් තියෙන්නත් ඕනි

බයිසිකලේ Mud Guard එකේ පතුලේ ඉදන් 23cm උඩට සුදු පැහැය තියෙන්න ඕනි

ඒ වගේම අදුර වැටුණු විගස ලයිට් දාන්නත් ඕනි

පාරේ පාපැදි දාවන තීරුවක් තියනවනම් අනිවා එකෙන් විතරයි යන්න පුළුවන්
නැත්තම් පාරේ වම පැත්තේ අයිනේ ගැටියට ආසන්නව ගමන් කරන්න
ඒ වගේම බයිසිකල් 2ක් හෝ වැඩි ගණනක් සමාන්තරව යන්න එපා එකා පස්සේ එකා යන්න

ඇත දෙකම නිතරම හැඩල් එකේ තියාගෙනයන්න

හරවනවා නම් සංය  කරන්න ඕනි

පාපැදියක් පදින විට වෙනත් වාහන / පාපැදි අල්ලාගෙන පදින්න එපා
රථවාහන අතරින් රිංගමින් පදින්න එපා

කුඩා මාර්ගයක ඉදන් ප්‍රදාන පාරට දානකොට නවත්තල දාන්න
එක් දිශාවකටපමණක්දාවනය වන තැන් වල අනිත් පැත්තට යන්න එපා


best sinhala blog in sri lanka
 පාගාමීහු (පයින් යන අය)

පාරක් කිව්වම ඉතින් අපට මතක් වෙන්නෙම වෑන් කාර් බස් නේ? එහෙම නෑ පාරත් අයිති පයින් යන අයට
ඒකනි අපි පොඩි කාලේ OL AL ඉවර වෙලා පාරේ බෝල ගැහුවේ, දැන් නම් එහෙම නෑ ඔක්කොමල Online games නේ ගහන්නේ, ඒත් තාම ගම් වල එහෙම නම් මෙහෙම කරනවා, මාත් එහෙම කරා නමුත් එය වැරදි දෙයක්, පොඩි අය පාරේ අරන් යනවනම් හැමවෙලාවෙම පාරෙන් ඈත් කරගෙන යන්න


පැති මගක් හරි අඩි පාරක් දීලා තියනවනම් හැමවෙලාවෙම එක පාව්ච්චි කරන්න

එහෙම නැත්තම් විතරක් දකුණු පැත්තෙන් යන්න ඉස්සරහින් එන වාහන වලට මුණ පෙන්න
(අවවාදයයි ලස්සන ගැහැණු අය මුණ පෙන්වීමට යාමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න මාර්ග අනතුරු ඉහල යා හැක)

රෑට එහෙම ලාපාට ඇදන් යන්න කියන්නේ නැත්තම් පෙන්නේ නැති වෙයි කියල
අනික තමා පාරෙන් පුළුවන් තරම් ඈතින් යන්න කියල තියෙන්නේ සෙට් පිටින් යන්නේ නැතුව 2ක් වගේ එකට යන්න කියල'

පාර මාරු වෙනවනම්

 කහ ඉරි

  මගී පාලම්

 හරි පොලොව යටින් තියන උමන් මාර්ග පාවිච්චි කරන්නතමා සිටිනා තැනේ සිට 50m ඇතුලත ඉහත කි එකක් තිබේ නම් අනිවා එකෙන්ම යන්නඅනිත් එක තමා කහ ඉරේ (Zebra Crossing) පාර මාරු වෙද්දී කහ ඉරේ අඩියක් හරි තිබ්බොත් වාහන නවත්තන්න ඕනි ඈ


ඒත් අපේ එහෙම නෑනේ ඒත් එක වැරදි වැඩක්

දැන් එතකොට එහෙම එකක් නෑ කියමුකෝ එතකොට මොකෝ කරන්නේ අන්න එතකොට තමා අර පොඩි කාලේ උගන්නන්නේ දකුණු පැත්ත බලන්න වම පැත්ත බලන්න ආයෙත් දකුණු පැත්ත බලල ඉක්මනට පාර මාරුවෙන්න කියල

නවත්තල තියන වාහනයක් ඉදිරියෙන් හෝ පිටුපසින් පාර මාරුවෙන්න හදන්න එපා


අනිත් එක තමා ඔය වැටවල් ගහල තියෙන්නේ ඒවගෙනුත් පනින්න හදන්න එපා වංගුවකින් වගේ හැරෙන තැන් වල පාර පටුයි ඒ වගේ තැන් වල පරිස්සම් වෙන්න


අනිත් එක තමා ඔය කහ ඉරි වලින් එහෙම පාර මාරු වෙන්න ගියාම එකපාරම මාරුවෙන්න හදන්න එපා ඈතින් එන වාහනයට පෙන්න තියෙන්න ඕනි ඔයා පාර මාරුවෙන්න හදන්නේ කියල
අනිත් එක තම ඒ ඩ්‍රයිවර් ට වාහනේ නවත්තගන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන්නත් ඕනි
පාර මාරු වෙන අයටත් තියනවා Traffic Lights හොදේ


ඒ ලග බලන්න හියාම පොඩි බටන් එකක් ඔබන්න තැනක් එක තියනවනම් බලාගෙන ඉන්න එපා එක ඔබන්න නැත්තම් ඉතින් අනිත් පැත්තේ එකා ඔබනකල් ඉන්න වෙනවා කොළ වැටෙන්න

මේක රතු වෙලා තියනවා ඊටපස්සේ කොළ වෙනවා ඊටපස්සේ කොළ එක නිවී නිවී දැල් වෙනවා ඒ කියන්නේ රතු වැටෙන්න ලගයි කියන එකදැන් බස්එකකට නගිනවන්ම් කරන්න ඕනි මේ වගේ තියන තැනකට යන්නඊටපස්සේ පෝලිමේ ඉන්න කොලබ පැත්තේ නම් දැක්ක ගමේ නම් නෑ මේවා ඔහේ කඩාගෙන යනවා නැත්තම් බස් එකක් එනකල් ඉන්න 60 පැයක් ඉන්න වෙනවා එක අතකට සාදාරනයි මේවා
පෝලිම කඩාගෙන යාම වරදක් කියල කියන්නේ අනිත් එක තමා නවත්තනකල් ඉන්න ඕනි නගින්නත් ඒ වගේම බහින්නත්

ඕව තමා ඉතින් පයින් යන අයට තියෙන්නේඅනිත් එක තමා සත්තුන්ටත් පාර අයිත්යි ඇ


best sinhala blog in sri lanka
 (මෙය සෑමවිටම ඔබේ බුක්මාර්ක් එකේ තබාගන්න)

මතක තබාගන්න...

මේ පාර ඔබේය... එය ඔබේමය... ඔබේ විතරමය...

ඔන්න ඉතින් මාත් යනවා ලයිසන් එක ගන්න කියල කලින් පොස්ටුවේ කිව්වනේ කොහොමද ගන්නේ කියල මේකෙන් කියන්න හදන්නේ

ගැනයි.

best sinhala blog in sri lanka

ඔන්න ඉතින් පහුගිය දවසක බඩු වගයක් ගන්න ගියාම දැක්ක Solar Panel එකක් එක්ක තියන Power Bank එකක් 20,000mah එකක්, ආය මොනාද දැක්ක ගමන් ගත්ත ඉතින් ඊටපස්සේ හිතුන දැනගන්න ඔයාලටත් දාන්න
මුලින්ම බලමු මොනවද මේ පවර් බෑන්ක් කියන්නේ කියල,
මේකත් තවත් එක් බැටරියක්ම තමා, මේකෙන් කරන්න අපේ පෝන්,Mp3 Players වගේ ඒවා චාජ් කරන එකයි.
මේවා ගොඩක්ම හදන්නේ ඉතින් චීනේ තමා, මේකත් චාජ් කරන්නේ අපේ පෝන් චාජර් එකෙන් එහෙමත් නැත්තම් ඉර එළියෙන් ඒ Solar Panel තියනවනම්
සාමන්යෙන් මේක චාජ් කරන්න පෝන් එකට වඩා වෙලාවක් යනවා මොකද පෝන් එකේ Battery Capacity එකට වඩා මේකේ වැඩි නිසා,  බැටරි Capacity ගැන කියපු නිසා මතක් උනේ mAh කියල ගහල තියනවා දැකල ඇති ඒ Milli Ampere Hour කියන එක අපේ පෝන් එකේ 2600mAh වෙන්න පුළුවන් නමුත් කවදාවත් 2600mAh පෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් 1000mAh පවර් බෑන්ක් එකක් අරන් වැඩක් නෑ එහෙම ගන්නවනම් Solar Panel තියන එකක් ගන්න නැත්තම් ඔයාට පෝන් එක Full Charge කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්,
ඒ ගැන කියනකොට මතක් උනේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ තමන්ගේ පෝන් එකේ බැටරිය 2600mAh කියමුකෝ අපි ගත්ත පවර් බෑන්ක් එක 26,000mAh එකක් කියමු එතකොට මේක 10 පාරක් චාජ් කරන්න පුළුවන් කියල නෑ පින්වතුනි ඒක වැරදි

පවර් බෑන්ක් එකේ දැන් තියන Capacity එක* conversion rate * phone battery health / phone capacity = total charge times
උදාහරණයක් 12000 x 0.8 x 0.8 / 1500 = 5.12
ඔන්න ඔතනදි එනවනේ Conversion rate කියල දන්න වචනයක් ඒ තමා මේක
Conversation rate is the remaining percentage of the battery after the battery lost in heat or PCB operation.
ඔන්න දැන් තවදන්නා වචනයක් එනවා PCB කියල ඒ කියන්නේ Printed Circuit Board

ගොඩක් බැටරි එන්නේ Li-Po ඒවා හා Li-Ion


best sinhala blog in sri lanka
රථ වාහන පොලිස් නිලධාරියකුට ඇති බලතල මොනවාද?

මහා මාර්ගයේදී පොලිස් නිලධාරියෙකුට ඇති බලතල සම්බන්ධව ඇති වැරදි මත කිහිපයකට අදාළ නිවැරදි නීතිය පහත ඉදිරිපත් කෙරේ :

තනි පොලිස් නිලධාරියකුට වාහන නතර කල හැකිය:
01. මහා මාර්ගයකදී තනි පොලිස් නිලධාරියකුට ඔබ පදවන රථය නවතා ලිය හැකිය. පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සිටීම අවශ්‍ය නොවේ. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ (මෝ.ර.ප්‍ර.ප) 162 වගන්තිය මීට අදාළ නීතියයි.
ඒ අනුව,මෝටර් වාහනය නතර කිරීමට හෝ පසු පසට පැදවීමට හෝ එහි වේගය අඩු කරවීමට හෝ ආපස්සට හැරවීමට හෝ පොලිස් නිලධරයා හෝ වාහන නිරීක්ෂක විසින් සංඥා කරනු ලැබිය හැකි පැත්තකින් ගමන් කිරීමට හෝ රථ වාහන පෙළකට අනුව යාමට හෝ පොලිස් නිලධරියකු විසින් හෝ වාහන නිරීක්ෂකයකු විසින් ස්වකීය කාර්ය ඉටුකිරීමෙහි ලා දෙනු ලබන සියලු වාචික විධිවිධාන වලට හෝ හස්ත සංඥා වලට මෝටර් වාහනයක රියදුරු අවනත විය යුතුය.


පොලිස් නිලධාරියෙකු දඩ කොළ ලිවීම :
02. පොලිස් නිලධරයකු විසින් අල්ලා ගනු ලැබූ විට පහත දක්වා ඇති මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ වගන්තියක විධිවිදානයක් කඩකිරීමක් ගැන හෝ එම වගන්ති යටතේ නිකුත් කරන ලද යම් නියමයක්, නියම කිරීමක්, ඉල්ලා සිටීමක්, දැන්වීමක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැරීම යන වරද සිදු කිරීම පිළිඹඳ තම කැමැත්ත අනුව වරද පිළිගන්නා යම් තැනැත්තෙකුට (රියදුරෙකු, වාහන හිමිකරුවෙකු ඇතුලත්ව) එරෙහිව නඩු පැවරීම වෙනුවට ඔහුට එම වරදට අනුරූප දඩයක් ගෙවීමට අවස්ථාව තිබේ. එවන් ගෙවීම් කිරීමක් කච්චේරියකදී හෝ තැපැල් කාර්යාලයක දී කල හැකි අතර ගෙවීම් කල බවට වන කුවිතාන්සිය වරද අල්ලා ගනු ලැබූ දින සිට දින 14ක් තුල අදාළ පොලිස් ස්ථානය වෙත පුද්ගලිකවම හෝ ලියා පදිංචි තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කල හැකිය. (මෝ.ර.ප්‍ර.ප. 215අ )
එම වැරදි පහත දැක්වේ:
21- හඳුනාගැනීමේ තහඩු - දඩ මුදල රු.500.
22- හඳුනාගැනීමේ තහඩුවල හැඩය - දඩ මුදල රු.100.
38 - ආදායම් බල පත්‍රය වාහන වල ගෙන යා යුතුය හා නියම කරනු ලැබූ විට ඉදිරිපත් කල යුතු වීම - දඩ මුදල රු.500.
45 - ආදායම් බලපත්‍ර කඩ කරමින් මෝටර් වාහන පාවිච්චි කිරීම සම්බන්දයෙන් වූ සීමා කිරීම - දඩ මුදල රු.1000.
123(1) (අ) - රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම තහනම් කිරීම - දඩ මුදල රු.2500.
123(1)(ආ) -රියදුරු බලපත්‍රය නොමැතිව තැනැත්තන් සේවයේ යොදවා ගැනීම - දඩ මුදල රු.3000.
123(2) රියදුරුට වයස අවුරුදු 18ට අඩුවීම - දඩ මුදල රු.5000.
140- අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය - දඩ මුදල රු.1000.
148 - මාර්ග රීති - දඩ මුදල රු.500.
152 - රියදුරු සිටින ආකාරය - දඩ මුදල රු.100.
153 - රියදුරන් විසින් කල යුතු සංඥා - දඩ මුදල රු.500.
154 - මෝටර් වාහනය පිටුපසට ධාවනය කිරීම - දඩ මුදල රු.20
155 - ශබ්ද හෝ ආලෝක මගින් අනතුරු හැඟවීම - දඩ මුදල රු.100
156 - පා පුවරුවේ නැගී යාම හෝ ඊට අවසර දීම - දඩ මුදල රු.100
157 - මෝටර් වාහනවල ඉදිරිපස ආසනවල ගමන් කරන මගීන් ගණන - දඩ මුදල රු.100
158(2) - ආරක්ෂක හිස් වැසුම් පැළඳීම පැහැර හැරීම- දඩ මුදල රු.500.
159 - ප්‍රචාරක දැන්වීම් බෙදා හැරීම - දඩ මුදල රු.100.
162 - පොලිස් නිලධාරින් විසින් දෙන රථවාහන හැසිරවීමේ විධාන හා සංඥා - දඩ මුදල රු.1000.
165- ටැංකියට පෙට්රිල්/ඩීසල් ලබාගන්නා විට ගත යුතු ආරක්ෂක විධි - දඩ මුදල රු.20.
166- මහාමාර්ගයක රථවාහන නවතා තැබීම - දඩ මුදල රු.500.
167 - මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් නවතා තබනු ලැබූ හෝ අනාරක්ෂිතව තබා යන හෝ ක්‍රියා විරහිත වූ විට ගත යුතු ආරක්ෂක විධි - දඩ මුදල රු.500.
178 - නියමිත ගන්නට වඩා මගීන් ගෙන යාම - දඩ මුදල රු.150 .
159 - මෝටර් වාහනයක ගෙන යා හැකි තැනැත්තන් - දඩ මුදල රු.150.

ප්‍රශ්වාස පරීක්ෂණය:
03. වාහනයක් පදවන ඔබ නවතාලන පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් ඔබ මත්පැන් ගෙන ඇති බවට සැක කරනු ලබන විට ඒ බව නිශ්චය කිරීම සඳහා ප්‍රශ්වාස පරීක්ෂණයකට හෝ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධරයකු විසින් පවත්වන පරීක්ෂණයකට හෝ වහාම භාජනය වන ලෙස ඒ පොලිස් නිලධාරියා විසින් ඔබට නියම කරනු ලැබිය හැකිය. එවන් අවස්තාවක ඔබ පොලිස් නිලධාරියාගේ නියමයට අනුව ක්‍රියා කල යුතුය. [මෝ.ර.ප්‍ර.ප. 151(1)(ඇ)]. ඔබ එවන් පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, පටහැනි සාක්ෂි ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් මිස, ඔබ මත් ද්‍රව්‍ය ගැනීමෙන් පසු රිය පදවමින් සිටි බවට පූර්ව නිගමනය කෙරේ.

රියදුරු බල පත්‍රය තහනමට ගැනීම :
04. මෝටර් වාහනයක රියදුරු තම රියදුරු බල පත්‍රය සැමවිටම තම සන්තකයෙහි තබා ගත යුතුය හෝ මෝටර් වාහනයෙහි ගෙන යා යුතුය.එය පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් ඉල්ලන විට ඉදිරිපත් කල යුතුඅතර පරීක්ෂා කිරීමට දිය යුතුය. (මෝ.ර.ප්‍ර.ප. 135 )
ඒ වාගේම රියදුරෙකු විසින් සිදු කරනු ලැබුවේ යයි චෝදනා කරනු ලබන වරදක් පිළිඹඳව පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් කාරණ ලද විමර්ශනයකදී ඒ පොලිස් නිලධරයා වෙත රියදුරු බල පත්‍රය ඉදිරපත් කරනු ලබා ඇති විට එම පොලිස් නිලධරයා විසින් එම බල පත්‍රය තාවකාලිකව තම බාරයට ගෙන රඳවා තබා ගත හැකි අතර නියමිත ආකෘතිහි තම අත්සන යොදා තාවකාලික අවසර පත්‍රයක් ලබාදිය යුතුය. එම අවසර පත්‍රය දින 60ක් සඳහා රිය ධාවනයට බල පවතින අතර චෝදනා ගොනු කර ඇති මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් එම කාල සීමාව දීර්ග කිරීමක් කල හැකිය.
රථවාහන පොලිස් නිලධාරියකුට ඇති සාමාන්‍ය බලතල :
05. රථවාහන පොලිස් නිලධාරියකු යනු තවත් පොලිස් නිලධාරියෙකි. පොලිස් ආඥාපනත යටතේ මුළු ලංකාවටම බල පවත්වන පරිදි සාමය පවත්වාගෙන යාම, වැරදිකරුවන් සොයාගැනීම හා ඔවුන් නීතිය හමුවට ගෙන ඒම, බලයලත් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති නියෝග හා වරෙන්තු ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදී තම රාජකාරි හා බලතල ඔහුට/ඇයට තිබේ. (ව.56)
නමුත් කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙකුට වරෙන්තුවක් ඇතිව හෝ නැතිව යම් අත්අඩංගුවට ගතයුතු අයෙකු සෙවීමේ කටයුත්තකට හෝ යම් වරදක් සම්බන්ධව සෙවීමේ කටයුත්ත සඳහා හෝ හැර ඔබගේ අවසරය නොමැතිව ඔබගේ නිවසට ඇතුළු වීමට බලයක් නොමැත. (අපරාධ නඩු විධාන සංග්රබහ පනත යටතේ 24, 25 වගන්ති යටතේ)
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනත යටතේ එන සියලු වැරදි සංඥෙය වැරදි වේ, එනම් පොලිස් නිලධාරියෙකුට වරෙන්තුවක් නොමැතිව සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත හැකි වැරදි වේ(මෝ.ර.ප්‍ර.ප. 239ඈ ).
_______________________________________________

තව දෙයක් ගොඩක් අය මේ ගැන දන්නේ නෑ ඔන්න එහෙනම් විස්තරත් එක්කම දැනගන්න 

1තනි පොලිසි නිලධාරියෙකුට රථයක් නැවැත්විය නොහැක. එවන් අවස්ථාවක රථය නොනවත්වා ධාවනය කල හැක.
රථ වාහන පණතේ 162 වගන්තිය අනුව මෙය සාවධ්‍ය වේ. රියදුරෙකු පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් දෙන වාචික හෝ දෘෂ්‍ය උපදෙස් පිලිපදිමින් නැවැත්වීම, පසුපසට ගෙන ඒම, වේගය අඩු කිරීම, ආපසු හැරවීම, මංතීරුවක් තුල සිටීම කලයුතුයි.
2. තනි පොලිස් නිලධාරියෙකුට ඔබේ රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගත නොහැක.
මෝටර් රථ වාහන පනතේ 135(1) වගන්තිය අනුව තණි නිලධාරියෙකුට රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගත හැකි අතර රියදුරු එය ලබා දීමට බැඳී සිටී
3ඔබෙ ජාතික හැඳිනුම්පත හැර වෙනත් ලේඛණයක් ඉල්ලා සිටිය හැක්කේ රථවාහන පොලිස් නිලධාරියෙකුට පමනි.
මෙවන් බෙදිමක් නැති අතර නිල ඇඳුමින් සිටින ඕනෑම පොලිසි නිලධාරියෙකුට ඔබේ හැඳුනුම් පත හෝ වෙනත් ලියවිල්ලක් පරික්ෂාකල හැක. අපරාධ, රථවාහන  අංශ ලෙස වෙන් කර ඇත්තේ පරිපාලනයෙහි ඇති පහසුව සඳහා පමණි.
4. තනි පොලිස් නිලධාරියෙකුට ඔබට නඩු දැමිය නොහැක. එබැවින් සාක්ෂි සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් සෑම විටම දැකිය හැක.
 මෙයද දුර්මථයක් වන අතර රථවාහන ආඥා පණතේ 162 වගන්තිය අනුව මේ ප්‍රකාශන සාවද්‍යවේ
5. පොලිසිය සාමය රකින ආයතනයක් වන අතර සන්නද්ධ හමුදාවක් නොවේ. එබැවින් ඔවුනට ගිණි අවියක් ඔබ වෙත එල්ල කල නොහැක.
 2010 මාර්තු 28 චක්‍ර ලේඛනය අනුව නීතිය හා සාමය සුරැකීම සඳහා කොන්දේසි සහිතව ගිණි අවි භාවිතා කිරීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට පූර්ණ අවසරය දී ඇත
6. ඔබ මත්පැන් බී ඇති බවට පොලිස් නිලධාරියෙකු පැවසුවහොත්, බැලූන් පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතිය ඇත. එම නිලධාරීන් සතුව උපකරණ නොමැතිනම් ඔබට පිටත් විය හැක.
ආඥා පණතේ විදි විධාන අනුව මත්පැන් පානය කර ඇති බවට සැක කරන රියදුරෙකු තමා බාරයට ගෙන ස්වසන පරික්ෂාවක් (balloon test) හෝ ඒ විගසම රජයේ වෛද්‍යවරයෙකු වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පොලිසියට බලය ඇත
7. ගමන් කරන රථයක් නැවැත්විය හැක්කේ රථ වාන අංශ පොලිස් නිලධාරියෙකුට පමණි.
මේ සාවද්‍ය වන අතර සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ට සමාන නීත්‍යානුකුල බලයක් ඇත.
8. ඔබ කල වරද සහ ඊට අදාල නීති සංග්‍රහය පවසන තුරු පොලිසියට ඔබේ රියදුරු බල පත්‍රය ලබා ගන නොහැක.
පොලිස් නිලධාරියෙකුට ඔබ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබේ දැයි පරික්ෂාකිරීමට අයිතිය ඇත. ආඥා පණතේ 135 වගන්තිය අනුව, රියදුරෙකු රථය තුල හෝ තමා ලඟ රියදුරු බලපත්‍රය තබා ගැනීම අනිවාර්යවේ. පරික්ෂාවක් සඳහා විමසූ විට එය ලබා දිය යුතුවේ.
9. ඔබේ රියදුරු බලපත්‍රය බලෙන් තබා ගැනීමකදී ප්‍රදේශ බාර පොලිස් පරික්ෂකතුමා හෝ නියොජ්‍ය පොලිස් අධිකාරිතුමාට පැමිණිලි කර එය ලබාගත් නිලධාරියාට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත හැක.
මාර්ග නීති කඩ කිරීමක් සඳහා පරික්ෂාවට ගත් රියදුරු බලපත්‍රයක් තම බාරයට ලබා ගැනීමට පොලිස් නිලධාරියාට හැකියාව ඇත. එවන් අවස්ථාවකදී කොන්දේසි සහිතව තාවකාලික බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
10. අධික වේගය සඳහා දඬුවම් කරන අවස්ථාවකදී, වේග පරික්ෂා උපකරණයේ දත්ත සටහන ඉල්ලා සිටීමට අයිතියක් ඇත. තවද මෙම උපකරණ බොහොමයක් ක්‍රියා විරහිතව ඇති අතර පොලිස් නිලධාරින් අනුමානයෙන් දඩ නිකුත් කරනු ලැබේ.
මෙයද නිරවද්‍ය නොවන අතර අපරික්ෂාකාරි ධාවනය යටතේ කටයුතු කිරීමට පොලිස් නිලධාරියාට බලය ඇත.
මූලාශ්‍රය : http://www.police.lk/index.php/special-events-/685-find-out-the-truth

best sinhala blog in sri lanka
මොනවද මේ Flow Chart කියන්නේ?
ඒ කියන්නේ ගැටළුවක් විසදන ආකාරය පියවරෙන් පියවර Diagrammatic representation කිරීමයි.
ඒ විදිහට කරන්න නියමිත symbol වගයක් තියනවා

මේ තියෙන්නේ ඒවා
මේකට උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙමලු

මේවා වර්ග 3ක් වගේ සෙට් වෙනවා
Sequence
Selection
Iteration

SEQUENCE  is a linear progression where one task is performed sequentially after another.
ඒ කියන්නේ මේ වගේ
best sinhala blog in sri lanka

අද වනවිට පාසල් වයසේ පසුවෙන්නන්ද අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබා ගැනීම සාමාණ්‍ය සිදුවිමක් වි තිබේ, පරිඝණකයේ , සීඩි පිටපත් , පෙන් ඩ්‍රයිව් තුල GB ගානේ සිට TB ගනන් දක්වා අසභ්‍ය දර්ශන නැතහොත් ( Porn .. ඔව් ඔව් වැලහ් තමා :P ) ලඟ තබාගන්නා පිරිස සුලභයි. අනෙක් රටවල් තුලදී (Legal Porn) නීති ගත වු අසභ්‍ය දර්ශන සහ එවා ලඟ තබාගැනීමට අවසර ලැබී ඇතත් ලංකාව තුලදි එයට ලැබි ඇති නීතිමය පසුබිම පිලිබද ඔබ දැනුවත්ව සිටිය යුතුයි .

අසභ්‍ය දර්ශන හා නීතිය පිලිබද මුලික කරුණු කිපයක් වේ. එනම්

1.අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබා ගැනීම සදහා දැනට පවතින නීතිය

2.අත්අඩංගුවට ගැනිම් , සොදිසි කිරීම සහ වරෙන්තු නිකුත් කිරිම

3.ලමා අසභ්‍ය දර්ශන (Child Porn) ලගතබා ගැනිම

4.පෞද්ගලික අසභ්‍ය දර්ශන සොරකම් කර අන්තර්ජාලයට මුදා හැරිම

5.අසභ්‍ය දර්ශන වලට පෙනි සිටිම සහ රුගත කිරිම (බාලවයස් කාර / වැඩිහිටි)

6.සිරභාරයට ගැනිම් / දඩ ගෙවිම් සහ දේපල රාජසන්තක කිරිම

7.සැලකිලිමත් විය කරුණු සහ FAQ (නිතර ඇසෙන ප්‍රශ්න)

(1) අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබා ගැනිම සදහා වන දැනට පවතින නීතිය

ලාංකිය අසභ්‍ය දර්ශන පිටපත් පිලිබදව 2009 කොළඹ අළුත්කඩේ හිටපු ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිශාන්ත හපුආරච්චි මහතා විසින් ලබාදුන් නඩු තීන්දුවකින් පසුව ලාංකිය දර්ශන අඩංගු වෙබ් අඩවි 12ක් පමණ වාරණය වුනි. එමනිසා බොහො දෙනා අතර කතාවට ලක්වුයේ ලාංකිය දර්ශන පමනක් නීතිවිරෝධි බවයි. එහෙත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 285 සහ 286 වගන්තිවල සදහන් වන අන්දමටහ් ඔබට කිසිම අසභ්‍ය දර්ශනයක් ලග තබාගැනිමට නීතියෙන් අවස්ථාවක් නොමැත. ඔව්.. ඔබ කිනම් වයස් කාන්ඩයක වුවත් කිනම් තරාතිරමක පුද්ගලයෙක් වුවත් ඔබට අසභ්‍ය දර්ශන ලග තබාගත නොහැක. එය දන්ඩ නිති සංග්‍රහයට අනුව නිති විරොධි ක්‍රියාවකි. අසභ්‍ය දර්ශන ලග තබාගෙන අත්අඩංගුවට පත්වූ අවස්ථා එදිනෙදා ජිවිතයේදි නිතර ඇසෙන්නට නොලැබුනත් මෙය නිහඩව ක්‍රියාත්මක වන දැඩි නිතියකි. මෙහිදි ඔබ වැරදි කාරයෙකු වුවහොත් සිරගත කිරිම්(මෙය පිලිබද ලිපියේ විස්තරාතමකව කතා කිරිමට බලාපොරොත්තු වේ) හො දඩ ගෙවිම් හා දේපල රාජසන්තක කිරිම් වලට ලක්විය හැක.

(2) අත්අඩංගුවට ගැනිම් , සොදිසි කිරිම සහ වරෙන්තු නිකුත් කිරිම

1.හොඩුවාවක් මගින් අත්අඩංගුවට ගැනිම් 

අසභ්‍ය දර්ශන අඩංගු නිශ්චිත ස්ථානයක පරිඝණකයක , දෘඩාංගයක , සිඩි-ඩිවිඩි පතක් පිළිබදව හෝඩුවාවක් මත පොලිසියට වරෙන්තුවක් නොමැතිව එබ භාන්ඩද , පුද්ගලයාවද අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවසර ඇත. ඔනැම අයෙකුට පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයට 119 හෝ ආසන්නම පොලිස් ස්ථානටය අසභ්‍ය දර්ශන ලග තබාගන්නා පුද්ගලයෙක් හෝ පරිඝණකයක් , සිඩි / ඩිවිඩි පතක් ගැන නිස්චිත හෝඩුවාවක් ලබා දිය හැක.මෙහිදි ප්‍රශ්න කිරිම් හා සොදිසි කිරිම් වලින් අනතුරුව වැරදි කරුවෙකු වුවහොත් උසාවියට ඉදිරිපත් කර දඩුවම් ලබාදිමක් සිදුකරයි. 

2.අහඹු ලෙස ජංගම දුරකථන පරික්ශාව 

පොලිස් නිලධාරියෙකුට ඔබ ගමන් ගන්නා විටදි ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ අසභ්‍ය දර්ශන තිබේදැයි වරෙන්තුවක් නොමැතිව පරික්ශා කල නොහැක. එසේ කිරිමට හැකියාව ඇත්තේ හෝඩුවාවක් ලැබි හෝ විවෘත වරෙන්තුවක් මතය (Open Warrant). එහෙත් ඔබව වෙනයම් ක්‍රියාවකට අත්අඩංගුව ගැනිමකදි ඔබගේ ජංගම දුරකථනය සෝදිසි කිරිමට පොලිසියට අවසර ඇත. පොලීසිය විසින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය පරික්ශාවට විමසිමේදි එය සදහා ඇති වරෙන්තුව පිලිබදව ප්‍රශ්ණ කිරිමට ඔබට අයිතියක් ඇත. වරෙන්තුවක් හෝ නිස්චිත හොඩුවාවක් නොමැතිනම් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය ලබාදිමෙන් වැලකිය හැකිය. අද වන විට සමාජයේ නොදැනුවත් කම නිසා බොහො පොලිස් නිලධාරින් වරෙන්තු නොමැතිව ජංගම දුරකථන පරික්ශාව සිදුකරණු ලබයි.

3.අසභ්‍ය දර්ශන සොදිසි කිරිම සදහා ගනු ලබන විවෘත වරෙන්තු (Open Warrant) 

විවෘත වරෙන්තුවක් යනු නිස්චිත නිවසක් , රැකියා ස්තානයක් , දෙපලක් හෝ පුද්ගලයෙක් ඉලක්ක නොකර උසාවියෙන් ලබාගන්නා සොදිසි කිරිම් වරෙන්තුවකි . උදාහරණයක් ලෙස මෙම නගරය තුල අන්තර්ජාල ශාලා(Internet Cafe) , සිඩි / ඩිවිඩි වෙලද සැල් සොදිසි කිරිමට විවෘත වරෙන්තුවක් ලබාගත හැක.මෙහිදි පොලීසියට අහඹු ලෙස තොරාගත් ස්ථාන පරික්ශා කිරිමට හැකියාව ඇත. ජංගම දුරකථන පරික්ශාව සදහා ඔනැම ප්‍රිසිද්ධ / මිනිසුන් නිතර ගැවසෙන උද්‍යාන , සුපිරි වෙලද සංකිර්ණ , පාසලක් අවට තොරාගැනීමට පොලීසියට මෙම වරෙන්තුව යටතේ හැකියාව ඇත.

2014 මැයි මස පොලීසිය ලබාගත් විවෘත වරෙන්තුවක් මගින් මහනුවර නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ජෝර්ජ් ඊද සිල්වා උද්‍යානය තුලදි ජංගම දුරකථන පරික්ශාවක් සිදුකලේය. මෙහිදි අසභ්‍ය දර්ශන අඩංගු ජංගම දුරකථන හිමියන් 39 දෙනෙකු මහනුවර කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන ඒකකය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිනි.දඩ මුදලකටද යටත්ව ඔවුන් භාවිතා කළ ජංගම දුරකතන රාජසන්තක කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේය. (දිණමින 2014-5-21)

4.නරබමින් සිටින විටදි අත්අඩංගුවට ගැනිම් 

මගි ප්‍රවාහන බස්රථයකදි / දුම්රිය පොලකදි හෝ අන්තර්ජාල ශාලාවක් තුලදි ඔනැම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයකදි අසභ්‍ය දර්ශන නරබමින් අසුවුවහොත් වරෙන්තුවකින් තොරව ඔබව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසියට අවසර ඇත. මෙහිදි ප්‍රශ්න කිරිම් හා සොදිසි කිරිම් වලින් පසුව උසාවියට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

5.පෞද්ගලික ස්ථානයක්(නිවසක් / වෙලද සැලක්) ඉල්ලක්ක කර සැකපිට සෝදිසි කිරිම් මගින් අත්අඩංගුවට ගැනිම 

හොඩුවාවක් නොමැතිව නිස්චිත නිවසක් / ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ඉලක්ක කරගනිමින් සොදිසි කිරිමට උසාවියෙන් වරෙන්තුවක් ලබාගත යුතුය. මෙහිදි සොදිසි කිරිම් කරන අවස්තාවේදි අසභ්‍ය දර්ශන හමුවුවහොත් එම පරිගනකය , ජංගම දුරකථනය , සිඩි / ඩිවිඩි පත් හා එහි අයිතිකාර පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගනු ලබයි. යම් හෙයකින් එම අවස්ථාවේ අසභ්‍ය දර්ශන සන්තකයේ නොතිබුනේනම් (තිබි ඩිලිට් කර ඇත්නම්) එය නැවත ස්ථාපනය (රිකවරි) කිරිමක් කර නඩු පැවරිය නොහැක.

2015 පෙබරවාරි මස මාතලේ නගරය අවට පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කර අසභ්‍ය DVD අලෙවි කරන ලබන බවට සැකකෙරෙන වෙළඳසැලක් වැටලා සොදිසි කිරිමට මාතලේ පොලිසිය විසින් වරෙන්තුවක් ලබාගත්තේය. එම වැටලිමෙන් පසුව DVD 50 ක් පමණ හා අසභ්‍ය විඩියෝ දර්ශන 500 ක් පමණ ගබඩා කර තිබු පරිගණක යන්ත්‍රයක් සමඟ එක් සැකකරුවෙක් අත්තඩංගුවට ගනු ලැබුවේය. (හිරු 2015-2-5)

(3) ලමා අසභ්‍ය දර්ශන (Child Porn) ලගතබා ගැනිම

ලමා අසභ්‍ය දර්ශන සදහා අනෙක් රටවල් තුල දැඩි නීති පනවා ඇත. නිත්‍යානුකුල අසභ්‍ය දර්ශන(Legal Porn) ලගතබා ගත් හැකි වුවත් ලමා දර්ශන ලග තබාගැනීමකදි දඩ / දෙපල රාජසන්තක කිරිම් හා අවුරුදු කිපයක සිරගත කිරිමකටද ලක්විය හැක. එහෙත් ලංකාව තුලදි විදේශික ලමා අසභ්‍ය දර්ශන වැටෙනුයේ සාමාන්‍ය අසභ්‍ය දර්ශන ඝණයට වේ. එහෙත් ලාංකීය ලමුන්ගේ(අවු 16 අඩු) අසභ්‍ය දර්ශන ලග තබාගැනීම අපරාධ ක්‍රියා ඝණයට වැටෙන අතර ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියෙන් නඩු පැවරිමක් සිදු කරයි.මෙහිදි නිත්‍ය වශයෙන්ම සිරදඩුවම්ද ලැබිමට ඉඩ ඇත.

(4) පෞද්ගලික අසභ්‍ය දර්ශන සොරකම් කර අන්තර්ජාලයට මුදා හැරිම

අන් අයෙක්ගේ පෞද්ගලික අසභ්‍ය දර්ශන සොරකම් කර අවසරයක් නොමැතිව අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම අපරාධ ඝණයට අයත් වන ක්‍රියාවකි. පොලිස් අපරාධ අංශයට මේ පිලිබදව පැමිනිල්ලක් ලැබුනහොත් පරිඝණක අංශයේ සහය ඇතුව පුළුල් පරික්ශනයක් සිදුකරනු ලබයි . මෙහිදි එම පුද්ගලයා නිතියට අසුවුවහොත් මහේස්ත්‍රාත් වරයාට ඉදිරිපත් කර දවස් 14 ක් පමණ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමෙන් පසුව නඩු මාර්ගයට යොමුවි දඩුවම් ලබාදිමක් සිදුකරයි. තවද එම දර්ශනයේ සිටින පුද්ගලයාටද ඔහුට විරුද්ධව සිව්ල් නඩුවක්ද ගොනුකල හැක මෙහිදි ඔහුට වන්දි ගෙවිමටද සිදුවෙනු ඇත

(5) අසභ්‍ය දර්ශන වලට පෙනිසිටිම සහ රුගත කිරිම (බාලවයස් කාර / වැඩිහිටි)

බොහෝ ලාංකිය පෞද්ගලික අසභ්‍ය දර්ශන අන්තර්ජාලයට අනවසරයෙන් හා දැනුවත්ව පිට වි ඇත . එහි පෙනිසිටින්නන් අවුරුදු 16 ට වැඩිනම් ඔවුන්ට නිතිමය වශයෙන් ප්‍රශ්ණයක් සිදුවන්නේ නැත. යම්හෙයකින් එහි 16 ට අඩු ගැහැනු දැරිවියක් සිටීනම් පොලිස් කාන්තා හා ළමා කාර්‍යංශය එය පිලිබදව පරික්ශන පවත්වනු ලබයි. දෙදෙනාගේ කැමැත්තෙන් එම ක්‍රියාව සිදුවුවද ගැහැනු දැරිවිය අවු 18ට දක්වා පරිවාස භාරයට ලක් කර එම පුද්ගලයාට බාලවයස්කාර /ස්ත්‍රි දුශන නඩුවක් ගොනු කරනු ලබයි.ඉහත කි ආකාරයට අවු 16ට අඩු බාලවයස්කාර අසභ්‍ය දර්ශන ලග තබාගැනීමද පොලිස් කාන්තා හා ළමා කාර්‍යංශය මගින් නඩු පවරා සිරදඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

දැනුවත් කිරිමක් ලෙස : 2010 වසරේදි ලාංකිය අසභ්‍ය දර්ශන වල පෙනිසිටි තරුණියන්ගේ චායාරුප මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කර ඔවුන් සොයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් කාන්තා හා ළමා කාර්‍යංශය කටයුතු කලේය . එහෙත් ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කරගැනිම හා ඇතිවු වෙනත් ගැටලු හෙතුවෙන් එය නිශ්පල ක්‍රියාවක් වුනි.මෙහිදි තරුණියන් කිපදෙනෙකු සොයාගනු ලැබුවත් ඔවුනට නඩු පැවරිමක් සිදු නොවුනි.

(6) සිරභාරයට ගැනිම් / දඩ ගෙවිම් සහ දේපල රාජසන්තක කිරිම

දැනට පවතින නීතිය අනුව අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබාගැනිමේ වරදට මාස 3ක සිරදඩුවමක් ලබාදිය හැක. එහෙත් අදවනවිට එය දඩගෙවිමට පමනක් සිමා වි ඇත. මෙහිදි නිස්චිත දඩ මුදලක් නොමැති අතර එය 2500 , 5000, 7500 හා රුපියල් ලක්ශය දක්වා වැඩි වුන අවස්ථාද ඇත. එම මුදල තිරණය කරනුයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම වරදේ බරපතලකම අනුවය. තවද එම අසභ්‍ය දර්ශන සහිත පරිඝණයකද , ජංගම දුරකථනයද සිඩි / ඩිවිඩි පත් , ජංගම දෘඩාංග , ලැප්ටොප් පරිඝණක රාජසන්තක කරනු ලබයි.

සිරභාරයක ලක්විය හැකි කරුණු ලෙස පෙන්වා දිය හැක්කේ ලාංකීය ලමා අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබා ගැනිම හා පෞද්ගලික දර්ශන සොරකම් කර අන්තර්ජාලයට මුදාහැරිම වේ. මෙවා අපරාධ ඝණයට ඇතුලුවන ක්‍රියාවන් වේ. මෙහිදි දවස් 14 ක් පමණ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමෙන් පසුව නඩු මාර්ගයට යොමුවි දඩුවම් ලබාදිමක් සිදුකරයි

(7) සැලකිලිමත් විය කරුණු සහ FAQ (නිතර ඇසෙන ප්‍රශ්න)

සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු වනුයේ කිනම් ආකාරයකින් වත් ජංගම උපකරණ තුල අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබා නොගැනිමයි (ලැප්ටොප් පරිඝණක , පෙන් ඩ්‍රයිව් , සිඩි- ඩිවිඩි පිටපත් , මෙමරි කාර්ඩ් , ජංගම දෘඩාංග(Portable Hard Disk) , ජංගම දුරකථන ). නොසිතු වෙලාවක ඔබට දඩ ගෙවිමටද ඔබගේ එම උපකරණද රාජ‍සන්තක විමටද ඉඩකඩ ඇත.ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන , අන්තර්ජාල ශාලා තුලදි අසභ්‍ය දර්ශන නැරබිමෙන් ඔබව නිතියට හසුවීමට  ඇති ඉඩකඩ වැඩිය.

පාස්වර්ඩ් දාලා හංගලා තියෙන්නේ . අත්අඩංගුවට ගන්න පුලුවන්ද ?

වරෙන්තුවක් පිට ඔබගේ පරිඝණකය සොදිසි කිරිමකදි එය සගවා හෝ මුරපදයක් දමා තිබුනහොත් පොලීසිය වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරිම් හා සොදිසි කිරිම් සදහා රඳවාගැනීමේ නියෝගයක් ලබාගනී. මෙහිදි ඔබට මුර පදය / සගවා ඇති ස්ථානය අනිවාර්යයෙන් ලබාදිමට සිදුවේ (කිව්වේ නැති උනාට අවුලක් නැහ් දෙකක් වදිනහ් කොටහ් නිකම්ම පිටවෙයි  :v )

බාගතනොකර බැලුවට ප්‍රශ්ණයක් නැද්ද ?(නිවසක් තුලදි)

පෞද්ගලික නිවසක් තුලදිනම් ප්‍රශ්නයක් සිදුවිමට ඇති ඉඩකඩ බොහෝ අඩුය. එහෙත් වරෙන්තුවක් පිට සොදිසි කිරිමකට පැමිනෙන අවස්ථාවකදි ඔබ නිවස තුල නරබමින් සිටියොත් එම අවස්ථාවේම සොදිසි කිරිමකින් තොරව අත්අඩංගුවට ගැනිමට පොලීසියට අවසර ඇත. මෙහිදි අසභ්‍ය දර්ශන සදහා නිවසක් සොදිසිකිරිමට නිතියෙන් හැකි නමුත් එය නිවසක් ඉලක්ක කරගනිමින් බොහොදුරට සිදුනොවන / ඉතා කලාතුරකින් සිදුවන ක්‍රියාවකි

අසභ්‍ය දර්ශන ලගතබාගත්තා. එත් එවා ඩිලිට් කරා ප්‍රශ්ණයක් වෙයිද ?

වරෙන්තුවක් හෝ හොඩුවාවක් මගින් සොදිසි කිරිමකදි ඔබ සන්තකයේ එම දර්ශන නොමැතිනම් රිකවරි(දෘඩාංග) කර බලා නඩුදැමිමට හැකියාවක් නොමැත.

ලග තබාගත් අසභ්‍ය සිඩි-ඩිවිඩි පත් ගනනට අනුව දඩ මුදල වැඩිවනවාද ?

දඩමුදල තිරණය කරනුයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසිනි. එක් සිඩි / ඩිවිඩි පතක් සදහා නියමිත දඩමුදලක් නොමැති නමුත් ඔහුගේ වරද මත එම දඩමුදල ඉතා ඉගල අගයක් විමට ඉඩ ඇත.

ස්වකැමැත්තෙන් තමන්ගේ නිරුවත් දර්ශන / චායාරුප අන්තරජාලයට මුදාහැරිම නිතිවිරෝධිද ? 

දැනට පවතින නිතිය අනුව ඔවුන්ට නඩු පැවරිමක් හෝ අත්අඩංගුවට ගැනිමක් සිදු කරන්නේ නැත. එහෙත් වයස අවුරු 16ට අඩු නම් නිතියෙන් ප්‍රශ්ණ ඇතිවිය හැක.

නිතිමය කරුනූ සොයාගැනිමට සහයදුන් තනුජක සොහොයුරාට විශේශ ස්තුතියක් ලැබිය යුතුය

- Quoted from Elakiri forum. -

best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් මේක කිව්වා ගමන් යන්නේ පරිගණකයේ ඉතිහාසයට තමා ඈ
මුලම පරිගණකය කියල හැදින්වෙන්නේ ENIAC කියන එක මේක දෙවෙනි ලෝක යුද්දෙට හැදුවත් හදාගන්න කල් ගත උනා Vacuum Tubes තමා පාවිච්චි කලේ ඉතින් පට්ට ඉඩක් විදුලියක් මේ සදහා ගියා
ලොකුවට නම් කතා කරන්නේ නෑ අපි බලමු කෙටියෙන් කොහොමද පරිගණකයේ ඉතිහාසය ගැන
Generation (පරම්පරාව)
Years
ප්‍රධාන වෙනස්කම්
1st
1942-1955
Vacuum Tubes
2nd
1955-1964
Transistors
3rd
1964-1975
විශාල ප්‍රමාණයේ IC (SSI, MSI, LSI)
4th
1975-1989
Very Large scale IC
5th
1989-වර්තමානය දක්වා
Artificial IntelligenceTHE FIRST GENERATION
*කාල සීමාව 1942-1955
* තාක්ෂණය Vacuum Tube (රික්ත නළ)
* හාවිතා කරපු Language / OS එක Machine language (0/1)
* මතකය (RAM) Magnetic core memory
* Storage එක Punched cards සහ Tape (1957)

පළමු පරම්පරාවේ ලක්ෂණ
* Computers පට්ටම ලොකුයි
* Electricity අදිනවා වැඩි හොදටම
* ලොකු නිසාම අවුල් එනවා වැඩි වැකුම් tube එකක් ගියත් මුළුමනින්ම අවුල් වෙනවා
* ලොකු සිසිලන පද්දතියක් ම ඕනි උනා මේකට
* Batch processing


THE SECOND GENERATION
*කාල සීමාව 1955-1964
* තාක්ෂණය Transistors
                              Smaller
                              No warm-up time
                              Less energy
                              Less heat
                              Faster
                              More reliable
* හාවිතා කරපු Language / OS එක First operating systems
developed A new processing method was
needed Time-sharing  * Programming languages
                                              Assembly language
                                              FORTRAN (1954)
                                             COBOL(1959)
* මතකය (RAM) Core memory developed
* Storage එක Removable disk pack (1954) Magnetic tape
*පාවිච්චි කරේ නම් business,university සහ government තමා

THE THIRD GENERATION
*කාල සීමාව 1964-1975
* තාක්ෂණය Integrated Circuit
                              Electronic circuit on small
                              Silicon chip
                              Reliability
                              Compactness
                              Low cost
                              Inexpensive
පරම්පරාවේ ලක්ෂණ
* Computers smaller, faster and more reliable
* Lower Power consumption
* High- level languages


THE FOURTH GENERATION
*කාල සීමාව 1975-1989
* තාක්ෂණය Microprocessor

FIRST GENERATION
SECOND GENERATION
THIRD GENERATION
FOURTH GENERATION
FIFTH
GENERATION
YEAR ANGE
1951-1959
1959-1965
1965-1971
1971-up
1951-
STARTING YEAR
1946
1952
1965
1975
1955
ELECTRONI
INSTRUMENT
Vacuum Tube
Transistor Printed Board
IC
Micro Processor Chips

FIRST PRODUCTION
UNIVAC 1
ENAIC
IBM 650
Boroughs 220
ATLAS

IBM1400
Haneywell200
OLTREAR 8800
IBM system360

LOGIC THEYATERS
STORAGE
SYSTEMS
MAGNATIC DRUM
MAGNETIC
CORE
Magnetic Disk Pack
Magnetic Disk Tapes

OPERATING

size
Machine Language
Usage limited
High-energy
Very heat
Very expensive
Very large

Human operators
Printed circuit board
Scientific & business job

Smaller then
 “Families” was introduced
softwaredesktop size
Special software
Multimedia technology
Network-internet use
Portable size
Laptop
palmtop
Artificial intelligence system

INPUT SYSTEM
Punched Card
Magnetic Tape Punched Card
Key Boards
Key Boards & Other

Job completed
Batch processing
More versatile type application
Operating System
Operating System

LANGUAGE
Assembly language

High Level Language
Fortran
Cobol
BASIC
PL!
High Level Language
RPG
Pascal

Software package


memory
2000 bytes
32kb
speed
10000 IPS
30000 IPS
5000000 IPS
200000000 IPS


OUTPUT

Punched
Paper
Monitor
paper
Monitor
Paper
others


පරිගණකයක මුලික කොටස්


Inside the system Unit
1.CPU & Mother Board
2.Power Supply
3.DVD/BR Drive
4.HDD
5.VGA
6.RAM

Function
input device
Mouse
Keyboard
Touch Pad
Scanner
Camera
Joystick
Steering Wheel
Track Ball

Output Device
Display
Speaker
Printer
Projector

Storage
USB Pen
Flash Drive
HDD
CD/DVD
RAM
ROM