මෙන්න සම්සුන්ග් ඔරිජිනල් 4න් තියන අයට ෆොන්ට් එකක්

අපි ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් නම් මාරු කරනවා නැති වෙන්න එත් සිංහල හැමතිස්සෙම එකම වගේනේ ඉතින් එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් උනොත් කොහොමද නේද හැබැයි තාම මේක ටෙස්ටින් ඈ කැමති අය විතරක් දාල බලන්න හොදේ
මෙන්න ෆොන්ට් එක


මෙන්න එකේ screen shot එකක්දාන විදිහ


මුලින්ම settings යන්න

දැන් display කියන එකට යන්න

ඔන්න ඔකේ font style කියන එකට යන්න
දැන් ඕක select කරන්න ඈ


එහෙනම් අපි ගියා තියන අවුල් ඔක්කොම comment කරන්න හොදේ

3 Comments

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

Post a Comment
Previous Post Next Post