ඔන්න ඉතින් අද උදෙන්ම දෙන්න හදන්නේ පට්ට රොම් කෑල්ලක් ඈ i9100 එකට


මෙන්න රොම් එකේ ලින්ක් එක

මේ files ටික normal install කරගන්න හොදේරොම් එක ගහන්න දන්නේ නැත්තම් මේ විදිහට ගහන්න


එහෙනම් අපි ගියා ජයවේවා.......
Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න