ඉතින් යාළුවනේ අද කියන්න හදන්නේ i9500 Samsung S4 එකට පට්ටම rom එකක් ගැන

ඒ තමා S5 රොම් එකක් 
****Features***** Based on Latest Samsung Rom.
* Stable and Faster.
* Rooted / Deodexed / Zipaligned / Busybox
* Stock kernel, i repacked initramfs. init.d and battery tweak.
* Multiple Languages and downloadable keyboard languages.

OPTIONAL APPS (According to Your Taste)
----- WatchOn (S5 Smart Remote)
----- Group Play
----- Samsung Studio
----- SHealth (New v3.5.1)
----- Optical Reader
----- Dropbox
----- Google Play Music
----- Samsung Apps
----- Mobile Prints
----- S Translator

MODS (S5 Mods or Stock Mods) (You Must Choose One of Them)
----- Battery (With Number or Without Number)
----- Task Manager (S5 or Stock)
----- SMemo (Stock or Skip)
----- Menu Key (S5 or Stock)
----- SMS Log (Show or Hide SMS log in call log)

MAIN FILES & MODS IN ROM
All included S5 Feature
* S5 Ultra Power Saving Mode
* S5 Toolbox
* S5 Emergency Mode
* S5 My Magazine
* S5 Weather
* S5 Touchwiz with Theme Option
* S5 Wallpaper
* S5 Lockscreen and Effects
* S5 Phone and Contacts (With incoming Call Popup and Business Card Reader)
* S5 Browser
* S5 Task Manager (Selectable in Aroma)
* S5 Quick Connect and SFinder
* S5 Keyboard
* S5 SystemUI
* S5 Like Framework
* S5 SNS
* S5 Email
* S5 Group Play (Selectable in Aroma)
* S5 SHealth (Selectable in Aroma)
* S5 Studio (Selectable in Aroma)
* S5 Optical Reader (Selectable in Aroma)
* S5 SView
* S5 Music Player
* S5 Video and Video Player
* S5 Settings
* S5 Messages with Popup
* S5 Gallery
* S5 Calendar
* S5 Car Mode
* S5 Baby Crying Monitor
* S5 Accessibility Mode
* S5 Air Wake Up
* S5 Easy Mode
* S5 image Editor
* S5 Calculator
* S5 Memo App
* S5 System Font
* S5 Voice Note
* S5 File Manager
* S5 Boot Animation
* S5 Mobile Print (Selectable in Aroma)
* S5 STranslator (Selectable in Aroma)
* S5 SVoice
* S5 SCloud
* S5 Samsung Account
* S5 Geolookout
* S5 SLocation
* S5 Multiwindow
* S5 SNote, Story Album etc.


* Note3 One Hand Mode
* Debloat Samsung apps and libs.
* Knox free %100
* Disable Scrolling Cache.
* SD Card Permission Fixed.
* Disable Android Log.(Enable it delete init.d/98OzcanRom or open 98OzcanRom delete rm dev/log/main line)
* Busybox v 1.22.1 Bionic.
* Clock and Camera icons are changed into S5 icons

CSC FEATURE
* Call Recording Mode.
* Disable SMS and MMS auto converting.
* Add Camera Shutter Sound Menu.
* Disable SMS recipient limit.
* Browser Exit Menu. 

ඔන්න බලන්නකෝ කොහොමද කියලා මන් නම් ගැහුවා
මෙන්න බාගන්න

රොම් එක ගහන්නේ මෙහෙම හොදේ වෙනසක් නෑ...

එහෙනම් මන් ගියා හැමෝටම ජයවේවා....
Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

2 comments:

  1. ultra power saving mode eka wada krnwda hodata?

    ReplyDelete
    Replies
    1. වැඩ නම් කළා එත් එක දාගෙන හිටියේ නෑ ගොඩක් වෙලා...

      Delete

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න