ඔන්න ඔයාගේ S4 i9500 එක S5 එකක් කරමු

ඉතින් යාළුවනේ අද කියන්න හදන්නේ i9500 Samsung S4 එකට පට්ටම rom එකක් ගැන

ඒ තමා S5 රොම් එකක් 
****Features***** Based on Latest Samsung Rom.
* Stable and Faster.
* Rooted / Deodexed / Zipaligned / Busybox
* Stock kernel, i repacked initramfs. init.d and battery tweak.
* Multiple Languages and downloadable keyboard languages.

OPTIONAL APPS (According to Your Taste)
----- WatchOn (S5 Smart Remote)
----- Group Play
----- Samsung Studio
----- SHealth (New v3.5.1)
----- Optical Reader
----- Dropbox
----- Google Play Music
----- Samsung Apps
----- Mobile Prints
----- S Translator

MODS (S5 Mods or Stock Mods) (You Must Choose One of Them)
----- Battery (With Number or Without Number)
----- Task Manager (S5 or Stock)
----- SMemo (Stock or Skip)
----- Menu Key (S5 or Stock)
----- SMS Log (Show or Hide SMS log in call log)

MAIN FILES & MODS IN ROM
All included S5 Feature
* S5 Ultra Power Saving Mode
* S5 Toolbox
* S5 Emergency Mode
* S5 My Magazine
* S5 Weather
* S5 Touchwiz with Theme Option
* S5 Wallpaper
* S5 Lockscreen and Effects
* S5 Phone and Contacts (With incoming Call Popup and Business Card Reader)
* S5 Browser
* S5 Task Manager (Selectable in Aroma)
* S5 Quick Connect and SFinder
* S5 Keyboard
* S5 SystemUI
* S5 Like Framework
* S5 SNS
* S5 Email
* S5 Group Play (Selectable in Aroma)
* S5 SHealth (Selectable in Aroma)
* S5 Studio (Selectable in Aroma)
* S5 Optical Reader (Selectable in Aroma)
* S5 SView
* S5 Music Player
* S5 Video and Video Player
* S5 Settings
* S5 Messages with Popup
* S5 Gallery
* S5 Calendar
* S5 Car Mode
* S5 Baby Crying Monitor
* S5 Accessibility Mode
* S5 Air Wake Up
* S5 Easy Mode
* S5 image Editor
* S5 Calculator
* S5 Memo App
* S5 System Font
* S5 Voice Note
* S5 File Manager
* S5 Boot Animation
* S5 Mobile Print (Selectable in Aroma)
* S5 STranslator (Selectable in Aroma)
* S5 SVoice
* S5 SCloud
* S5 Samsung Account
* S5 Geolookout
* S5 SLocation
* S5 Multiwindow
* S5 SNote, Story Album etc.


* Note3 One Hand Mode
* Debloat Samsung apps and libs.
* Knox free %100
* Disable Scrolling Cache.
* SD Card Permission Fixed.
* Disable Android Log.(Enable it delete init.d/98OzcanRom or open 98OzcanRom delete rm dev/log/main line)
* Busybox v 1.22.1 Bionic.
* Clock and Camera icons are changed into S5 icons

CSC FEATURE
* Call Recording Mode.
* Disable SMS and MMS auto converting.
* Add Camera Shutter Sound Menu.
* Disable SMS recipient limit.
* Browser Exit Menu. 

ඔන්න බලන්නකෝ කොහොමද කියලා මන් නම් ගැහුවා
මෙන්න බාගන්න

රොම් එක ගහන්නේ මෙහෙම හොදේ වෙනසක් නෑ...

එහෙනම් මන් ගියා හැමෝටම ජයවේවා....

2 Comments

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

  1. ultra power saving mode eka wada krnwda hodata?

    ReplyDelete
    Replies
    1. වැඩ නම් කළා එත් එක දාගෙන හිටියේ නෑ ගොඩක් වෙලා...

      Delete
Post a Comment
Previous Post Next Post