ඔන්න ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුව S3 එකට රොම් දාන්නේ නැද්ද කියලා
අද දෙන්න හදන්නේ i9300 එකට රොම් එකක්

මෙන්න මේකෙන් බාගන්න


කරන්න තියෙන්නේ cwm එකෙන් install කරන එක
එක කරන්න දන්නේ නැත්තම් මේ ආකාරයට කරන්නAxact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

5 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න