මොනවද මේ IPTV කියන්නේ

ඔන්න ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ IPTV ගැනයි....

ඔන්න ඉතින් IPTV කියන එකේ තේරුම තමා Internet Protocol Television කියන එක
ඔය SLT එකෙන් PEO TV කියල දෙන්නේ අන්න මේකම තමා ඔන්න ඉතින් මේකත් එන්නේ ඉන්ටර්නෙට් Line එකෙන් මනේ, ඔව් අපි Live Videos එහෙම බලන්නේ ඒ වගේම තමා මේකත්
මේක බලන්නකෝ

ඔන්න ඔහොම තමා ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ

අපිට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි දෙයයි ඒ තමා අපිට ඕනි ලිස්ට් එක බාගෙන එක PC එකේනම් VLC වගේ එකකින් පෝන් එකේ නම් VLC / MX Player එකක් වගේ එකකින් open කරන්න

MOVIES


SPORT IPTV PROClick To Download

ARABIC HDClick To Download

ARGENTINAClick To Download

BRASILClick To Download

BRASIL CINE SERIESClick To Download

Brasil FULLClick To Download

BRASIL Smart TVClick To Download

CHILEClick To Download

COLOMBIAClick To Download

DOMINICANClick To Download

ESPANOL FULL (400IPTV)Click To DownloadESPANOL SOLAMENTEClick To Download

FRANCEClick To Download

GERMANClick To Download

INDIAN IPTVClick To Download

INONESIA IPTVClick To Download

Malaysia IPTVClick To Download

Latino HDClick To Download

LatinomixClick To Download

MEXICOClick To Download

MEXICO PRO IPTVClick To Download

NuevoClick To Download

Nuevo espanol HDClick To Download

POLISHClick To Download

PORTUGUESEClick To Download

TIRKEY IPTV PROClick To Download

USA/UKClick To Download

USA IPTV FULLClick To Download


COLLECTION FREE IPTV LIST

(data වලට කැපෙනවද දන්නේ නෑ හැබැයි)

Australia TVClick To Download

Arabia TVClick To Download

Bangladesh TVClick To Download

Belgium TVClick To Download

Brasil TVClick To Download

Bulgaria TVClick To Download

China TVClick To Download

Czech TVClick To Download

Ex-Yu TVClick To Download

France TVClick To Download

Greece TVClick To Download

India TVClick To Download

Spain TVClick To Download

Italy TVClick To Download

Iran TVClick To Download

Irak TVClick To Download

Israel TVClick To Download

Japan TVClick To Download

Korea TVClick To Download

Kurdish TVClick To Download

Baltic TVClick To Download

Magyar TVClick To Download

Macedonia TVClick To Download

Misir_egypt TVClick To Download

Pakistan TVClick To Download


Portugal TVClick To Download

Poland TVClick To Download

Romania-Moldavia TVClick To Download

Russia TVClick To Download

Thai TVClick To Download

UKRAYNA TVClick To Download

International-TV TVClick To Download

Scandinavien TVClick To Download

Switzerland TVClick To Download

Slovakai TVClick To Download

Serbia TVClick To Download

Vietnam TVClick To Download

USA TVClick To Download

USA TVClick To Download

English TVClick To Download

Russia TVClick To Download

Georgia TVClick To Download

WebCam TVClick To Download

Netherland TVClick To Download


මේවානම් 18+ කස්ටියට විතරයි හොදේ..... -_-

ADULT TVClick To Download

XXX-Adult TVClick To Download

X18 IPTV(FULL)Click To Download

X Film FULLClick To Download

X VOD (1700) FULLClick To Downloadමන් ගියා ඈ ජයවේවා හැමෝටමPrevious Post Next Post