ඔන්න ඉතින් හා හා පුරා කියල දාගත්ත windows 10 එකේ සිංහල අවුල් කියහන්කෝ, ඉතින් කට්ට කාල හොදට තියන එකක් හදාගත්ත මෙන්න ගන්න

Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න