April 2017
best sinhala blog in sri lanka
අපේ ඔපිස් එකේ තියනව DK2 කියල VR headset එකක් ඉතින් එක නම් පට්ටම භාණ්ඩේ වැඩිය නෑ $799 ක් වගේ වෙන්නේ මේකේ ඉතින් සීන් එක කියන්නේ මේක ඇතුලෙම තියනවා display එකක් තව ගොඩක් කෑලි එහෙම තියනවා ඉතින් Vr ready VGA එකකට ඒ කියන්නේ ඉතින් අපේ MSI Nvidia 1080 එකට ගහල මේකෙන් අපි බලනව vr demo සහ ඉතින් ඔය එක එක game එහෙමත් ගහනවා. එත් ඉතින් මටත් ඉන්න බෑනේ මොකක් හරි කරන්න එපැයි බැලුව මොකුත් කරගන්න බැරිද කියල අන්තිමට ඔන්න කොල්ල ගොඩ දැම්ම

මේ තියෙන්නේ DK2 එක


ගලවපුවම මේ වගේ තියෙන්නේඅන්න එහෙම හොයද්දි තමා මට හම්බුනේ වයර් නැතුව පොන් එකයි ලැප් එකයි කනෙක්ට් කරලා පොන් එක vr බොක්ස් එකට දාල ගින්දර වගේ ලැපෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන

හරි දැන් කාට හරි අවුලක් තියනවනම් මොකක්ද මේ vr කියන්නේ කියල මේක බලන්න


VR තාක්ෂණය


හරි දැන් මේ vr බොක්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියල දන්නේ නැත්තම් මේක බලන්න

VR Box 2.0 සහ Bluetooth Controller


හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේට මොනවද ඕනි කියල

එළකිරි ලැප් එකක්
වයි ෆයි කනෙක්සන් එකක්
android පොන් එකක්
vr බොක්ස් එකක්
ඔලුවක්

ඉස්සෙල්ලම පොන් එකයි මැසිමයි එකම නෙට්වර්ක් එකේද තියෙන්නේ බලන්න


හරි දැන් අපි කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ සොෆ්ට්වෙයා කෑල්ල මැසිමට ඉන්ස්ටෝල් කරන එක

මෙන්න මෙතනින් සොෆ්ට්වෙයා එක ගන්න


දැන් install කරගන්න

දැන් apk එක මෙතනින් ගන්න

දැන් ඕක පොන් එකට install කරගන්න


හරිනේ ඔන්න දැන් මේ විදිහට මැෂින් එකෙන් open කරගන්න

 දැනේ මේ උඩ තියන ත්‍රිකොනේ ඔබන්න
 එතකොට මෙන්න මේ වගේ දම් පාට වෙයි
ඒ කියන්නේ සර්වර් එක වැඩ
නෙට්වර්ක් access ඉල්ලයි දෙන්න

දැන් පොන් එකෙත් install කරපු එක open කරන්න


මේක මද ටච් කරන්න

දැන් මෙහෙම එයි

ඔකේ තිකොනේ ඔබන්න ඕනි
අන්න දැන් වැඩේ හරි

හරි නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි

ඒ කියන්නේ මේ සොෆ්ට්වෙයා එක ගන්නේ window mode එකෙන් තියන ඒවා විතරයි

ඉතින් අපිට game එක රන් කරන්න වෙන්නේ window mode එකෙන් හොදේ

දැන් ඔක්කොම හරි නම්
මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනි


This is how i played windows games from vr glass


එහෙනම් මන් ගියා....

best sinhala blog in sri lanka
අම්මෝ ගෙදර ඇවිත් ලැප ඉස්සරහට උනා විතරයි පට්ටම දාඩියක් නේ දාන්නේ

ගෙදරට ගාපු තීන්ත බකට් එකක් එහෙම තියනවනම් ඔන්න විනාඩි 10ක් යන්න කලින් පොඩි AC එකක් හදාගන්න විදිහයි දැන් කියන්න යන්නේ


ඉස්සෙල්ලම ඕනි CPU Fan එකක් සහ හිස් ප්ලාස්ටික් තීන්ත ටින් එකක්දැන් ටින් එකේ මුඩියේ මෙන්න මේ වගේ ඇදගෙන කපාගන්න ඔය ඇදගත්තේ CPU Fan එක ගානට


ඊටපස්සේ fan එකේ හුලන් ටින් එකට යන විදිහට සෙට් කරන්නදැන් මේ විදිහට ටින් එකේ මැද්දේ කටක් කපාගන්න


එතකොට මේ වගේ පෙන්න තියෙයි ඈදැන් යන්න කුස්සියටඅන්න එකේ තියනවා පොඩි ස්පොන්ජ් එකක් අන්න එක අරන් සේප් එකේ මේක අස්සට දාල ඕකට සිතල වතුර දාන්න
පුළුවන්නම් අයිස් කැට දැම්මනම් පට්ට ඉතින්

දැන් මුදිය වහන්න


දැන් මේ වගේ තියෙයිදැන් cpu fan එක 12v supply එකකට හරි USBහරි දෙන්න
 දැන් මේ විදිහට කැරකෙන්න පටන් ගනියි

දැන් බලන්නකෝ කොහොමද එන cool එක කියල

best sinhala blog in sri lanka
අද කියන්න යන්නේ එදිනෙදා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනකොට සමහර තැන් වල අපිට පේනවා එක එක response දෙනවා අපේ web browser එකෙන්, ඉතින් අන්න ඒවා ගැන පොඩි අදහසක් දෙන්න තමා මේ පොස්ට් එක ලියන්නේ

Success Response

200 – OK: The standard HTTP response for successful HTTP requests. In another way, the web server will return 200 when requested content is served successfully.
202 – Accepted: The server has accepted your request and yet to process them.
206 – Partial Content: Only partial content is delivered due to the range header sent by a client like wget.

Redirection Response

301 – Moved permanently: Your requested page has been moved permanently to a new location. This instructs search engine bot to crawl new location.
302 – Moved temporarily: Your requested is served from a different location but that is temporary arrangement. This instructs search engine bot to crawl the original location.
305 – Use proxy: The requested resource is only available through a proxy. That means you must use a relevant proxy to get the requested page successfully.
304 – Not modified: Usually when cached page is served when a resource has not been modified.

Client Error

400 – Bad request: The server is confused what you have requested. Probably bad syntax or trying to include characters in URI which server doesn’t understand.
401 – Not authorised: The requested page is protected and requires authentication. You must login in order to get the requested page successfully.
403 – Forbidden: You have to try to access which you don’t have permission. This, not necessary resource is protected by the password; it could also be when files/folder permission doesn’t allow viewing the requested page.
404 – Not found: Probably the most famous one – your requested page is not foundon the server. You are trying to access something, which doesn’t exist.
405 – Method not allowed: You are requesting a page with the wrong method. For example, you are doing GET on POST data. Or you are trying the method, which is disabled for example – TRACE, PUT, DELETE.
408 – Request timeout: The server timed out waiting for the request
411 – Length required: Your request doesn’t meet the length of its content, which is required by the requested resource.

Server Error

500 – Internal server error: A very generic error when server encountered an error due to various reasons. Logs must be examined to see why the server has responded internal error.
502 – Bad gateway: The server was acting as a gateway or proxy and received an invalid response from the upstream server like Tomcat, WebSphere.
503 – Service unavailable: The server can’t serve your request. This could be due to either server is too busy in other stuff or almost dead.

More Details Regarding HTTPD or Apache
Visit https://www.guru99.com/apache.html
best sinhala blog in sri lanka
IT සෙට් එකගේ Dictionary එක


මේකෙන් කියන්නේ එදිනෙදා භාවිතයේ එන common වචන සෙට් එකක් ගැන තව ඔයාල දන්න ඒවා තියනවනම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න

AAD Active Directory


ACL Access Control List


ASM ​Application Security Manager​


AH​  Authentication Header​


ARP​ Address Resolution Protocol​
B

BCP
BSD​
BGP
Business Continuity Program
Berkeley Software Distribution
Border Gateway Protocol​

C

CDN
CMS
CA​
CIT​
CWR​
Content Delivery Network
Content Management System
Certificate Authority​
Customer Integration Testing​
Congestion Window Reduced​

D

DMGR
DR​
DIMM​
DNS​
DHCP​
DMZ​
Deployment Manager
Disaster Recovery
Dual Inline Memory Module​
Domain Name System​
Dynamic host configuration protocol​
Demilitarized Zone​

E

EAR
EJB​
Enterprise Application Archive
Enterprise Java Beans​

F

FTP
File Transfer Protocol

G

GC
GPL​
GTM​
GPU​
Garbage Collection
General Public License​
Global Traffic Manager​
Graphics Processing Unit​

H

HA
HTTP
High Availability
Hypertext Transfer Protocol

I

IM
IDS​
Iaas​
IP​
IHS​
ICMP​
IGMP​
IMAP​
Installation Manager
​Intrusion Detection System
Infrastructure-as-a-service​
Internet Protocol​
IBM HTTP Server​
Internet Control Message Protocol​
Internet Group Management Protocol​
Internet Message Access Protocol​

J

JVM
JAR
J2EE​
JDBC​
JSP​
JTA​
JMS​
JNDI​
Java Virtual Machine
Java Archive
​Java 2 Enterprise Edition
​Java Database Connectivity
JavaServer Pages​
Java Transaction API​
​Java Message Service
Java Naming and Directory Interface​

K

L

LTM
LAN​
Local Traffic Manager
Local Area Network​

M

MaaS
Monitoring-as-a-service

N

ND
NOC​
NFS​
NAS​
NTFS​
Network Deployment
Network Operations Center​
Network File System​
Network-attached storage​
NT file system​

O

P

PMT
PaaS​
PDF​
POP3​
Profile Management Tool
Platform-as-a-service​
Portable Document Format​
Post Office Protocol v3​

Q

QA
Quality Acceptance

R

RHEL
RAID​
ROM​
RAM​
Red Hat Enterprise Linux
Redundant Array of Inexpensive Disks​
Read Only Memory​
Random Access Memory​

S

SAR
SAN​
SSH​
SSL​
SSO​
SEO​
SOAP​
SSD​
SaaS​
SCP​
SIT​
SMTP​
Service Archive
Storage Area Network​
Secure Shell​
Secure Sockets Layer​
Single Sign On​
Search Engine Optimization​
Simple Object Access Protocol​
Solid State Drive​
Software-as-a-service
Secure Copy​
System Integration Testing​
Simple Mail Transfer Protocol​

T

TLS
TCP​
TFTP​
TOS​
Transport Layer Security
Transmission Control Protocol
Trivial File Transfer Protocol​
Type of Service​

U

UDP
URL
USB
UAT​
User Datagram Protocol
Uniform Resource Locator
Universal Serial Bus
User Acceptance Testing​

V

VM
VGA
Virtual Machine
Video Graphics Array

W

WAS
WAR
WAF​
WebSphere Application Server
Web Application Archive
Web Application Firewall​

X

XSS
XSD
XML
Cross-Site Scripting
XML Schema Definition
Extensible Markup Language

Y

Z

ඔයාල දන්න ඒවා තියනවා නම් පහලින් දාගෙන යන්න එතකොට බලන කෙනෙකුට වටිනවනේ