ඔන්න ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ කොළඹ ඉදන් ගෙදර යන ගමන් පොඩ්ඩක් විතර පාර වෙනස් කරලා කලුපහනෙන් උඩට දාල බමරකන්ද ඇල්ල හරහා ගියපු තවත් එක ලස්සන සුන්දර සහ ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් ඔයාලට කියන්නයි ඉතින් උදෙන්ම බයික් එකේ නැගල කොළඹ ඉදන් අවේ ගෙදර යන්න බලාගෙන උනත් කලින් සතියේ රුක්ෂි අක්ක බමරකන්ද ඇල්ල ලංකා ඇල්ල සුරතලි ඇල්ල බලන්න ගිහින් ගනිපු පොටෝ සහ Video ටික දැක්කම මටත් ආස හිතුනා යන්න තිබ්බ නම් කියල yakage padipela යකාගේ පඩිපෙළ devil's staircase devils staircase ohiya devils staircase wales devils staircase glencoe devils staircase wine devil's staircase gin devils staircase pinot gris devils staircase pinot noir devils staircase tongariro devil's staircase australia devil's staircase az devil's staircase ama pro hillclimb devil's staircase alabama devil's staircase accident devil's staircase algonquin devil's staircase abergwesyn devil's staircase accommodation the devil's staircase the devil's staircase scotland the devil's staircase glencoe the devil's staircase ligeti the devil's staircase math the devil's staircase sri lanka the devil's staircase book devils staircase bus crash devils staircase bc devil's staircase blue mountains devil's staircase brecon devil's staircase brecon beacons devil's staircase band devil's bridge staircase devil's bridge stairs devils staircase crash devil's staircase colorado devils staircase camping devil's staircase climb devil's staircase cantor devils staircase car crash devils staircase consall devil's staircase cannock chase devil's staircase cycling devil's staircase dunedin devil's staircase difficulty devil's staircase dayton ohio devil's staircase death devil's staircase drive devil's staircase oregon directions devil's staircase 2017 date devil's staircase ecuador devil's staircase etude devil's staircase edinburgh devils garden grand staircase-escalante national monument devils garden grand staircase escalante ligeti etude devil's staircase devil's staircase fort william devil's staircase fractal devil's staircase falls oregon devil's staircase florida devils staircase from glencoe devil's staircase on foot the devil's staircase helen fitzgerald devil's staircase glasgow devil's staircase gifford pinchot devil's staircase glencoe height devil's staircase grand canyon devil's staircase grand teton devil's staircase greg chapman devil's staircase hike devil's staircase hawaii devil's staircase hillclimb 2018 devil's staircase hillclimb ohio devil's staircase hill climb 2017 devil's staircase height devil's staircase hill climb oregonia ohio devil's staircase hike idaho devil's staircase hike scotland devil's staircase in sri lanka devil's staircase integral devil's staircase in oregonia ohio devil's staircase ireland devil's staircase isle of wight devil's staircase in oregonia devil's staircase indiana devil's staircase janesville devil's staircase jackson hole devil's staircase jeep devil's staircase kalupahana devil's staircase kinlochleven devil's staircase kingston devil's staircase kansas devil's staircase katoomba devil's staircase ky devil's staircase location devil's staircase lookout point devil's staircase ligeti devil's staircase lookout devil's staircase lake wakatipu devil's staircase lookout new zealand devil's staircase llanwrtyd wells devil's staircase length devil's staircase llandovery devil's staircase lookout nz devil's staircase map devil's staircase math devil's staircase mtb devil's staircase motorcycle hill climb devil's staircase mt tongariro devil's staircase machu picchu devil's staircase music devil's staircase moab devil's staircase nz devil's staircase nc devil's staircase nj devil's staircase nz walk devil's staircase north carolina devil's staircase nc 80 devil's staircase newfoundland devil's staircase nz wine devil's staircase wine new zealand devil's staircase ohio 2018 devil's staircase oregonia ohio 2018 devil's staircase ohio 2017 devil's staircase oahu devils staircase pinot devil's staircase powys devil's staircase piano devil's staircase proposed wilderness oregon devil's staircase physics devil's staircase queenstown devil's staircase queenstown crash devil's staircase queenstown skiing devil's staircase walk queenstown accident devil's staircase queenstown devil's staircase route map devil's staircase red river gorge devil's staircase race devil's staircase ritual the remarkables devils staircase devil's staircase rogue river devil's staircase red wine devil's staircase route devils staircase sri lanka devil's staircase sheet music devil's staircase scotland walk devil's staircase shenandoah devil's staircase silver peaks devil's staircase scotland mtb devil's staircase staffordshire devil's staircase wales devils staircase to kinlochleven devil's staircase trail devil's staircase tickets devil's staircase tregaron devil's staircase trail map devil's staircase toolangi devil's staircase teton canyon devil's staircase track devil's staircase tasmania the devil's staircase ohio the devil's staircase ritual devil's staircase utah devil's staircase uk devil's staircase va devil's staircase victoria devil's staircase video devil's staircase viewpoint devil's staircase vineyard devil's staircase vic devil's staircase ventana wilderness devil's staircase hike va devils staircase walk devils staircase wyoming devil's staircase wilderness devils staircase wales map devil's staircase wisconsin devil's staircase wales strava devil's staircase wales cycling devil's staircase youtube devil's staircase yosemite devil's staircase zion devil's staircase 2018 date devil's staircase 2017 devil's staircase 2016 devils staircase 2017 pinot noir devil's staircase 2019 devil's staircase 2015 devil's staircase 4x4
ඔන්න ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ කොළඹ ඉදන් ගෙදර යන ගමන් පොඩ්ඩක් විතර පාර වෙනස් කරලා කලුපහනෙන් උඩට දාල බමරකන්ද ඇල්ල හරහා ගියපු තවත් එක ලස්සන සුන්දර සහ ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් ඔයාලට කියන්නයි ඉතින් උදෙන්ම බයික් එකේ නැගල කොළඹ ඉදන් අවේ ගෙදර යන්න බලාගෙන උනත් කලින් සතියේ රුක්ෂි අක්ක බමරකන්ද ඇල්ල ලංකා ඇල්ල සුරතලි ඇල්ල බලන්න ගිහින් ගනිපු පොටෝ සහ Video ටික දැක්කම මටත් ආස හිතුනා යන්න තිබ්බ නම් කියල

ඔන්න ඉතින් කලුපහනෙන් හැරිලා දිගටම අති දුෂ්කර මාර්ගයක් සහ ඉතාමත් ලස්සන පරිසරයක් තමා මේකේ තියෙන්නේ මිදුම ගහල පට්ටම සිතල උනත් ගමනේ තිබ්බ දුෂ්කර බව නිසාම දාඩියත් දැම්මේ ඒ හැගීම වචනෙන් විස්තර කරන්න අමාරු නිසා මන් යන සම්පුර්ණ ම ගමන video කරා

ගමනේ මැදදී ඔයාලට පාරවල් 2ක් හම්බෙනවා මුළු දුර කිලෝමීටර් 22ක් වගේ උනත් අර කෙටි නමුත් යාමට අපහසු පාරෙන් ගියොත් කිලෝමිටර 14ක් වගේ අඩුවෙනවා කියල තමා කට්ටිය කියන්නේ කොහොම උනත් වැටෙන්නේ හෝර්ටන්තැන්නට පොඩ්ඩක් පහලින් ඉතින් ඊටපස්සේ ඔහියට ගිහින් බොරලන්දට ගිහින් වැලිමඩ ට යන්නත් පුළුවන් නැත්තම් බොරලන්දෙන් හපුතලේට ගිහින් බදුල්ල කොළඹ පාරට යන්නත් පුළුවන්

ඔන්න ඔයාලත් බලන්නකෝ මන් ගිය ගමනAxact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න