කස්ටිය මොකද කියන්නේ android apps ටික computer එකට direct download කරගන්න තිබ්බනම් මරුනේ?
මෙන්න එහෙනම් කරන විදිහ,
1 මුලින්ම play store එකේ අවශ්‍ය app එකට යන්න,
2 එකේ ලින්ක් එක copy කරගන >>>මේ site එකට<<< ගිහින් paste කරලා download කරගන්න,..
Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

2 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න