ඉතින් යාලුවනේ අද කියන්න යන්නේ නම් අමුතුම කතාවක් කලින් s2 එකට s4 එකේ rom එක දුන්නා,දැන් දෙන්න හදන්නේ s5 එකේ rom එක බය නැති කලින් rom ගහලා තියල අය දාගත්තට කමක් නෑ ඔන්න....
කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩයි
1.nandroid backup එකක් ගන්න
2.cwm වලින් rom එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න

install කරගන්න තේරෙන්නේ න වගේ නම්
මේකෙන් බලන්න


මෙන්න rom එකේ ලින්ක් එක


*****UPDATED*****

මෙන්න අලුත් ලින්කුව ඈ


Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න