Mobile පෝන් වල තියන Sensor ගැන
ඉස්සර නම් මොබයිල් පෝන් එකක් ගත්තම කෝල් ගන්නයි msg කරන්නයි තිබ්බම ඇතිනේ නමුත් අද වන විට එක එක් දෙයක් විතරක් වෙලා මොකද එක එක දේවල් පෝන් එකට එන නිසා මේ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ සෙන්සර් කියන දේ ඒ කියන්නේ සංවේදක අපි ඇගේත් තියනවනේ සංවේදක උදාහරණ කිව්වොත් පංච ඉන්ද්‍රියයන් කියන්නේ ඇස කණ නාසය දිව සම ඒවගෙන් එකින් එකට වෙනස් සංවේදක අපිට ලබාදෙනවා සහ එක් ඉන්ද්‍රියක් එක් කාර්යකට පමණක් සිමාවෙන්නෙත් නෑ, හරියට සම වගේ ස්පර්ශය , සිතල උණුසුම ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ලබාදෙනවා, මොබයිල් ගත්තත් එක එහෙමම තමා මෙවගේත් සෙන්සර් ගොඩක් තියනවා අපි ඒවා එකින් එක බලමු
මේකෙදි ප්‍රධාන කොටස් 3ක් තියනවා
1.Motion Sensors
2.Environmental Sensors
3.Position Sensors
කියන තුන


Accelerometer
මේක ඇවිල්ල hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් වෙන්නේ X,Y,Z කියන අක්ෂ 3ක් ඔස්සේ ත්වරණය මැනීමයි
මෙන්න මේක නිසා තමා අපිට පෝන් එකෙන් සෙන්සර් games ගහන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ සම්සුන්ග් පෝන් වල එන්නේ
zoom කරන වැඩ කෑල්ලක් අන්න ඒ මේ ඩේ නිසා තමා

Ambient Temperature
මේකත් ඉතින් hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් කරන්නේ උෂ්ණත්වය මනින එක

Gravity
මේක නම් hardware සහ software කියන වර්ග 2කටම හදන්න පුළුවන් මේකෙන් වෙන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය මනින එක ඔන්න ඕක නිසා තමා අපිට පෝන් එක හරවනකොට display එක landscape වෙන්නේ
Gyroscope
මේකත් hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් කරන්නේ device එකේ කැරකිල්ල මනින එක එකත් X,Y,Z  අක්ෂ 3ක භාවිතා කරනවා අපි ඔය මොඩන් කොම්බැට් එතකොට කෝල් ඔෆ් ද ඩියුටි වගේ games ගහද්දි මේ තාක්ෂනය බෙහෙවින් භාවිතා කරනවා


Light
මේකත් hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් තමා ඔය screen එකේ brightness එක අඩු වැඩි වෙන්නේ Linear Acceleration
ගුරුත්වාකර්ෂණය ගණන් ගන්නේ නැතුව X,Y,Z අක්ශ වලට තවරන මනින එක තමා මේකෙන් වෙන්නේ මේක වැදගත් වෙන්නේ ඔය ත්වරණ මනින උපකරණ වගේ ඒවාට

Magnetic Field
මේකත් hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් වෙන්නේ magnetic field එක මනින එක ඔය මැප් එකේ එහෙම අපි හැරෙන හැරෙන අතට හැරෙන්නේ මේ නිසයි
Orientation
මේකනම් software සෙන්සර් එකක් මේකෙන් වෙන්නේ පෝන් එක තියන තැන සංවේදනය කරන එක


Pressure
මේකනම් hardware සෙන්සර් එකක් වායු පීඩනය මනින එක තමා මේකෙන් වෙන්නේ මැනුම් ඒකක වෙන්නේ hPa හෝ mbarProximity
මේකත් hardware සෙන්සර් එකක් මේක නිසා තම අපි කෝල් එකක් අරන් පෝන් එක කනේ තියාගන්නකොට display එක off වෙන්නේ මොකද නැත්තම් display ඕන එකේදී මුනේ තියාගත්තොත් පෝන් මුනෙන් touch වෙන එක නිසා


Humidity
මේකත් hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් වෙන්නේ වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය මනින එක

Temperature
මේකත් hardware සෙන්සර් එකක් මේකෙන් වෙන්නේ උෂ්ණත්වය මනින එක

 Pedometer
මේකෙන් වෙන්නේ අපි තියන පියවර ගණන මනින එක

Heart Rate Monitor
මේකෙන් වෙන්නේ pressure එක මනින එක අපේ


Fingerprint sensor
මේකෙන් වෙන්නේ අපේ අගිලිසලකුණු ගන්න එකSmart Stay Smart Scroll Smart Pause
මේක නම් software ඈ මේකෙදි වෙන්නේ අපි තිරය දිහා බලන් ඉන්නකල් පෝන් එකේ display එක off නොවී තියාගන්න එක
අනිත් එකෙන් වෙන්නේ අපි ඇස පහලට ගෙනියද්දි page එකේ පහලට scroll වීමයි
තවදුරටත් සෙන්සර් ගැන හොයනවන්ම් සහ දැනගන්න ඕනි නම් මේ ලිස්ට් එකක් තියනවා බලන්න
 • Bellabeat දරුවාගේ හෘද ස්පන්දනය හා ව්යාපාර නිරීක්ෂණය කිරීමට ක ආයිත්තමක්
 • Wello හෘද ස්පන්දන වේගය, EGC, රුධිර පීඩනය, පෙනහළු වල ක්රියාකාරීත්වය, උෂ්ණත්වය, රුධිරයේ ඔක්සිජන් මැනගැනීම සඳහා කරන ස්මාර්ට් ස්මාර්ට් ෆෝන් ආවරණය සිට Wello සෞඛ්ය මොනිටරය
 •  අතේ ගෙන යා හැකි ස්මාර්ට් ෆෝන් Fishfinding සෝනාර්, FishHunter
 • ProScope Micro Mobile microscope for iOS devices
 • eMotion ECG, ඇන්ඩ්රොයිඩ් මත පදනම් අඛණ්ඩ ECG මොනිටරය
 • Samsung GamePad, making the smartphone a gaming console
 • SmartCard, a smartphone accessory for testing cholesterol from Cornell University
 • Snooperscope, a smartphone camera accessory for night vision
 • Zepp sensors to improve your tennis, baseball, golf swings
 • Occipital 3D Sensor The Structure Sensor gives mobile devices the ability to capture and understand the world in three dimensions.
 • Peek Vision a smart-phone based system for comprehensive eye examinations
 • Beddit automatically tracks your sleeping patterns, heart rate, breathing, snoring, movements and environment
 • Illumoscope  an  iphone case with  built in macrophotography optics
 • Controlling UAV drones with an Android application and an external radio accessory
 • Salt meter from Thanko
 • SuperMechanical has created Range, and iGrill Inc is another smart thermometer for cooking but with Bluetooth
 • Tile, Stick-n-Find, Wallet Tracker, Location tracking of objects with Bluetooth Low Energy
 • Rijuven CardioSleeve smartphone enabled stethoscope
 • Pixie Scientific, smart diapers
 • Lumu Labs created a light meter for iPhone
 • Galvanic  created PIP Is A Bluetooth Biosensor That Aims To Use Your Phone To Gamify Beating Stress
 • Motes from Wimoto, tiny, rugged, wireless sensors. They talk directly to your Bluetooth SMART enabled devices.
 • Thalmic Labs Myo, UI innovations
 • Tagg the pettracker; Whistle and Fitbark a fitbit for your dog
 • Kwikset kevo, Goji, Lockitron, lockers controlled with a smartphone using Bluetooth LE
 • Safecast and  bGeigie Nano Kit, Do-Ra , Lapka to detect radiation
 • Ginger.io a platform to collect and analyze sensor data
 • SkinVision, a smartphone app that detects changes in your skin’s health
 • University of Illinois at Urbana-Champaign researchers have developed a smartphone cradle that has optical components – lenses and filters – to detect toxins, proteins, bacteria, viruses and other molecules.
 • Scanadu Scout, the first Medical Tricorder A scanner packed with sensors designed to read your vital signs and send them wirelessly to your smartphone in a few seconds
 • Handyscope, a mobile connected dermatoscope
 • BodyGuardian Remote Monitoring System, by Preventice, is a wearable body sensor that tracks ECG,Heart rate Respiration rate, Activity
 • ChatPerf, a Japanese company, has created an accessory for iOS devices that puffs out a scent
 • MC10 wearable sensors that communicates with smartphones
 • Zen Sensor from Zinc Software, which clips to a user’s ear lobe to collect heart rate data. The Zen connects to an iPhone or iPad app to provide heart rate variability biofeedback. Similar to Inner Balance sensor from HeartMath.
 • AOptix StratusTM a solution for iPhone, that delivers fully integrated iris, face, fingerprint and voice biometric capabilities.
 • ThermoDock, GlucoDock and more by Medisana
 • MobiUS™ SP1 ultrasound system from Mobisante
 • The ds32a+ a digital Stethoscopes from Thinklabs
 •  SpiroSmart is a mobile phone based platform that allows for the analysis of common lung function measures
 • The Welch Allyn iExaminer allows you to capture pictures of the optic fundus and retinal nerve using your iPhone 4.
 • The NETRA-G, developed by Eyenetra
 • Asthmapolis, a sensors that wirelessly syncs with your smart phone using the phone’s built in Bluetooth technology.
 • Dash a Bluetooth LE dongle that connects to a car on On-Board Diagnostics (OBD) and transmits the data to a smartphone (also in this space Carvoyant, Automatic, Delphi)
 • a Bluetooth Golf swing analyzer, 3BaysGSA Pro
 • a minuscule device implanted just under the skin provides an immediate analysis of substances in the body, and a radio module transmits the results to a doctor over the cellular phone network. At EPFL.
 • Lomography Smartphone Film Scanner
 • breathalyzers: breathometeralcohoot, BACtrack, iBreathFloome
 • Thermodo, a temperature sensor for mobile devices, attaches to the audio jack
 • Smart Bluetooth 4.0 accessories from the Italian company +Plugg
 • CubeSensors, cubes that sense your indoor environment
 • iExaminer iPhone Adapter for Welch Allyn’s PanOptic Ophthalmoscope Cleared in U.S.
 • Tinkė an iPhone accessory that measures heart rate, blood oxygen level, respiratory rate, heart rate variability
 • CitySense, a smartphone accessory to monitor pollution
 • smARtPULSE is a hackable Bluetooth LE oximeter, iSpO2 Pulse Oximeter, an iPhone, accessory to measure blood oxygen and pulse rate, Nonin launches a Bluetooth LE oximeter the Nonin 3230.
 • Withings Activity Tracker to monitor steps, heart rate, sleep
 • Withings Blood pressure monitor for iPhone
 • Your Android Phone Could Help Scientists Predict Your Weather, smartphones and barometric pressure sensors
 • Prexiso AG iC4, and Spike smartphone accessories with a laser to measure distance
 • Shaka, and Vaavud  wind meters for iPhone and Android
 • Cellscope an accessory for mobile disease diagnosis, at the moment ear infections, iPhone
 • Nest, the thermostat
 • Square, SumUp, iZettle, Payleven, Jusp to accept credit cards
 • Zeo, the sleep monitor
 • AliveCor ECG
 • AgaMatrix glucose meter, Glooko glucose monitor
 • iHealth  which is a subsidiary of China-based medical device company Andon Health, several devices, Glucose monitor, oximeter, blood pressure monitors
 • Athena GTX Wireless vital signs monitor, a single or multi-parameter vital signs monitor for EGG, noninvasive blood pressure (NIBP) and SpO2
 • OlloClipPhotojojo and Sony Cyber-shot QX10 camera lens
එහෙනම් ඉතින් මන් ගියා වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියනවනම් කියන්න
දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post