ඔන්න HTC M8 එකට පට්ට rom එකක්

මෙන්න rom එක 

install කරන්න තියෙන්නේ CWM/TWRP වලින්

Features :-

Android 5.0.1
Smooth
Best Battery Life
No Lags
1.3 GB Free Ram with all apps running

ඔන්න බලන්නකෝ screens ටිකක්
Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න