ඔන්න ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ samsung සමාගමේ එන්න තියන 4න් එක ඒ කියන්නේ samsung Galaxy S6 එකක් රූට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක,

මන් කරන්නේ samsung S6 [SM-G920F] එකක


එක කරන්නේ odin එකෙන්

ඉස්සෙල්ලම මේක බාගන්න
[Only G920F]

මේක G920T model එකටදැන් 4න් එක Download mode යන්න


දැන් odin එක open කරගන්න

දැන් ඒ file එක pda කියන එකට දෙන්න


දැන් start දෙන්න


වැඩේ ගොඩ


හැබැයි මේකෙන් නම් warrenty කැන්සල් වෙනවා හොදේ security වැඩි දැන්
Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment: