ඔන්න ඉතින් ලබන අගෝස්තුවේදී Android 5.1 Lollipop අප්ඩේට් එක ලබාගන්න Xperia සෙට් ගැන තමා මේ කියන්න හදන්නේ

Xperia Z4
Xperia Z4 Tablet
Xperia Z3+
Xperia Z3+ Dual
Xperia Z3 (Z3 Dual)
Xperia Z3 Compact
Xperia Z3 Compact Tablet
Xperia Z2
Xperia Z2 Tablet
Xperia Z1
Xperia Z1 Compact
Xperia Z Ultra
Xperia Z
Xperia ZL
Xperia ZR
Xperia Tablet Z
Xperia T2 Ultra (T2 Ultra Dual)
Xperia C3 (Xperia C3 Dual)
Xperia M2
Xperia M2 Dual
Xperia M2 Aqua

*සැලකිය යුතුයි මෙම තොරතුරු 100%ක් නිවැරදි නොවන්නට පුළුවන් ඈ
Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න