මොනවද මේ Flow Chart කියන්නේ?
ඒ කියන්නේ ගැටළුවක් විසදන ආකාරය පියවරෙන් පියවර Diagrammatic representation කිරීමයි.
ඒ විදිහට කරන්න නියමිත symbol වගයක් තියනවා

මේ තියෙන්නේ ඒවා
මේකට උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙමලු

මේවා වර්ග 3ක් වගේ සෙට් වෙනවා
Sequence
Selection
Iteration

SEQUENCE  is a linear progression where one task is performed sequentially after another.
ඒ කියන්නේ මේ වගේ
Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න