ඔන්න ඉතින් ටික දවසකට කලින් බුකියෙන් යාලුවෙක් මට එවල තිබ්බ එයා මහන්සියෙන් හොයාගත්ත theme එකක් ඒ තමා TouchWiz 6.0 theme එක. ඉතින් Chamika Nipul ට ස්තුති වෙන ගමන් එයා එවපු Screenshot ටිකක් දාන්නම්

එහෙනම් මෙන්න මෙතැනින් ගන්නAxact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment: