(මෙය සෑමවිටම ඔබේ බුක්මාර්ක් එකේ තබාගන්න)

මතක තබාගන්න...

මේ පාර ඔබේය... එය ඔබේමය... ඔබේ විතරමය...

ඔන්න ඉතින් මාත් යනවා ලයිසන් එක ගන්න කියල කලින් පොස්ටුවේ කිව්වනේ කොහොමද ගන්නේ කියල මේකෙන් කියන්න හදන්නේ

ගැනයි.

Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

3 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න