ඔන්න ඉතින් කාලෙකට පස්සේ මරු app කෑල්ලක් හම්බුනා, වෙන මොකුත් නෙමේ හැමෝටම ඕනි වෙන දෙයක් ඒ තමා Android recovery App එකක්
හැබැයි ROOT ඕනි

මෙන්න තියනවා ගන්නAxact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න