android forensic, android forensics android forensics tools android forensics book android forensics github android forensic acquisition android forensics ppt android forensics tutorial android forensic analysis android forensics apk android forensic tools android forensic imaging android forensic apk android app forensic analysis android anti forensic android application forensic android forensic capability and evaluation of extraction tools android forensic backup best android forensic software android forensic bluetooth android browser forensic android forensics cheat sheet android create forensic image forensic copy android android forensic code android forensic data recovery android forensic dump android forensic distro forensic android data recovery software oxygen forensic android download android digital forensic android forensic tools download android emulator forensic android forensic file recovery android forensic free android forensic framework android app for forensic android mobile forensic tools free download android forensic github android forensic image android forensic investigation android phone forensic image forensic imaging android device android forensic kali android forensic toolkit learning android forensics pdf learning android forensic android mobile forensic android mobile forensic open source tool android forensic open source tools android forensic open source open source android forensic oxygen android forensic android forensic apk online android forensic ppt android forensic programs android phone forensic software forensic android phone android forensic rooting android forensic recovery software android forensic software android thumbnail forensic android whatsapp forensic android 7.0 forensic android 7 forensics android 8 forensics android 9 forensics
ඔන්න ඉතින් පිංවතුනි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉස්සර මේකෙම මන් දාපු කොහොමද android apk එකක් decompile කරලා ඒකෙ තියන දේවල් බලන්නේ කොහොමද කියල ම තමා හැබැයි ඉස්සර (2015 March) කරේ edit කරපු එක අද කරන්න යන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට අපේ permission ගන්න යන apk එකක් හොයාගන්න විදිහ


මුලින්ම කරන්න ඕනි apk tool එක දාගන්න එක

Installation for Apktool

 • Windows:
  1. Download Windows wrapper script (Right click, Save Link As apktool.bat)
  2. Download apktool-2 (find newest here)
  3. Rename downloaded jar to apktool.jar
  4. Move both files (apktool.jar & apktool.bat) to your Windows directory (Usually C://Windows)
  5. If you do not have access to C://Windows, you may place the two files anywhere then add that directory to your Environment Variables System PATH variable.
  6. Try running apktool via command prompt
 • Linux:
  1. Download Linux wrapper script (Right click, Save Link As apktool)
  2. Download apktool-2 (find newest here)
  3. Rename downloaded jar to apktool.jar
  4. Move both files (apktool.jar & apktool) to /usr/local/bin (root needed)
  5. Make sure both files are executable (chmod +x)
  6. Try running apktool via cli
 • Mac OS X:
  1. Download Mac wrapper script (Right click, Save Link As apktool)
  2. Download apktool-2 (find newest here)
  3. Rename downloaded jar to apktool.jar
  4. Move both files (apktool.jar & apktool) to /usr/local/bin (root needed)
  5. Make sure both files are executable (chmod +x)
  6. Try running apktool via cli
(Source https://ibotpeaches.github.io/Apktool/install/)


මම මැක් එකේ කරපු විදිහ කියන්නම්
හරි දැන් අපි නෙට් එකෙන් ගම්මු උදාහරණයක් විදිහට කොම්පාස් app එකක් ඉතින් මේවට මොකුත් වැඩිය permission ඉල්ලන්නේ නෑනේ ඒ නිසා තමා මේක ගත්තේ
හරි දැන් මන් apk එක දාගත්තා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ folder එකකට .
දැන් බලමු apktool එකෙන් එක decompile කරලාහරි දැන් මේ විදිහට text editor එකකින් අපිට පුළුවන් මේකේ file එක open කරලා බලන්න
හරි දැන් මේ විදිහට බලද්දී අපිට පේනවා මේකේ මොනාද permission ඉල්ලන්නේ කියල


හරි දැන් වැඩේ පේනවනේ අපෙන් ඔනිවටත් වඩා permission මේ app එක ඉල්ලන්නවඉතින් මේක අපිට පුළුවන් නෙට් එකේ සර්ච් පාරක් දාල බලන්න මේ app එක ගැනඉතින් මේක බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති samsung වලට ආව malware එකක් කියල අනික මේක preinstalled app එකක් ඉතින් අන්තිමේදී කියන්න තියෙන්නේ අපේ security සම්බන්ද තත්වය මිට වඩා හිතන්න ඕනි කියලයි

එහෙනම් මන් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම ජයවේවා !

Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න