December 2015
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් මාත් කට්ටක් කෑවා හොයන්න කියල බඩු හම්බුනා මෙන්න ගන්න

අරන් පොටෝ හදාගන්න ස්ටිකර් එහෙමත් ගහගන්න වාහනේ එහෙම එහෙනම් හැමෝටම ජයවේවා මේ ෆොන්ට් එක මන් හදපු එකක් නෙමේ හොදේ ඉතින් හදපු එකාට පින් අයිති වේවා!

PC විතරයි හොදේ පෝන් එකට Replace කරන්න එපා දැන් දෙතුන්දෙනෙක් ම මගෙන් ඇහුව


 
no image
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් දැන් බහින්නේ පොඩ්ඩක් විතර සංකීර්ණ වැඩකට

මොකක්ද බලමු Program Counter කියන්නේ කියල

A program counter is a register in a computer processor that contains the address (location) of the instruction being executed at the current time. As each instruction gets fetched, the program counter increases its stored value by 1


Program Counter එක කියන්නේ processor එක අස්සේ තියන පොඩි register කෑල්ලක් අන්න එකේ තමා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ වැඩ කරන instructions සෙට් එක


දැන් අපි  බලමු Instruction Register කියන්නේ මොකක්ද කියල


In computing, an instruction register (IR) is the part of a CPU's control unit that stores the instruction currently being executed or decoded.

ඔන්න ඔය කියන කෑල්ලේ තමා මේ වෙලාවේ කරන වැඩේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ


Memory Address RegisterIn a computer, the Memory Address Register (MAR) is a CPU registerthat either stores the memory address from which data will be fetched to the CPU or the address to which data will be sent and stored. In other words, MAR holds the memory location of data that needs to be accessed.The Memory Data Register (MDR)

The Memory Data Register (MDR) or Memory Buffer Register (MBR) is the register of a computer's control unit that contains the data to be stored in the computer storage (e.g. RAM), or the data after a fetch from the computer storage.

best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් දැන් කියන්න හදන්නේ Dio එක සහ Ray Z එක අතර තියන හොද නරක

මමදැන් මාසෙකට විතර කලින් ගත්ත Yamaha Ray Z එක ගිය සතියේ අපේ ගෙදර අන්කල් ගත්තා Dio එක ඉතින් දැන් කියන්න හදන්නේ 2කෙ හොද නරකයි


ඔයාල මෙහෙම දැක්කට ඇත්තටම උස Dio එක පොඩි වෙනසක් තියනවා
 ඔන්න ඉතින් පිටුපස පෙනුම


මේ තියෙන්නේ පැත්තෙන් බලපුවම


හැඩල් 2ක සහ කන්නාඩි
Dio එකේ කන්නාඩි Style එක ලස්සනයි

මේ ඉස්සරහින් බලපුවම තියන විදිහ


ඉස්සරහ ලයිට් සෙට් එක


dio එකේ මීටර් බෝඩ් එක

 Ray Z එකේ මීටර් බෝඩ් එක,
 Dio එකේ මීටර් බෝඩ් එකේ items වැඩි ඒ කියන්නේ සිහ්නල් උනත් 2ක් එනවා Ray එකේ තියෙන්නේ 1යි

පිටිපස්සේ සිට්
Dio එකේ මහතයි


ඉස්සරහ තියන විදිහ
පොඩි පොඩි ඒවා දාන්න කැබින් කෑල්ලක් තියනවා Ray එකේ බදුමල්ල් එල්ලගන්නත් කොක්කක් තියනවා
dio එකට ඕක දාගන්න පුළුවන්


පිටිපස්සේ කෑල්ල dio එකේ
දැක්කම පේනවනේ මඩ යනවා ලේසියෙන්ම Mudguard එකක් නෑ ඇතුලට
හෝදන්න ගියාම එපාවෙනවා

 Ray එකේ නම් එහෙම නෑ මඩ ඇතුලට යන්නේ නැති වෙන්න හොදට හදල තියනව


ඉස්සරහ ලයිට් 

dio එකේ ගානට තියෙන්නේ 2ක්ම තියනවා ඒත් Ray එකේ තියෙන්නේ 1යි එක අවුල් කියල හිතෙන්නේ උස පොඩ්ඩක් වැඩි නිසා ඉස්සහනින් පැල්ලමක් කන්දක් වගේ තියනකොට ඉස්සරහින් එන එකාගේ මුනටවදින්නේඉස්සරහ සොකට් ගැන කියනවනම් ray එකේ හොදයි වැඩිය ගස්සිලි නෑ ඒත් dio එකේ පට්ට විදිහට ගස්සෙන්නේදැනට මෙච්චරයි ඉක්මනට අප්ඩේට් කරන්නම් හොදේ
no image
best sinhala blog in sri lanka
The blocking factor, also known as "cluster size", is usually more than one disk sector. The block size determines the number of bytes than are read and written in a single physical read or write operation on a hard disk.

A cylinder is a collection of the same track on all the surfaces of the platters on a hard disk. It is usually called a collection of tracks.

The capacity of a hard disk can be determined by a calculation. The calculation requires the number of tracks per surface, number of sectors per track, and number of bits and bytes per sector. Capacity is given by the equation...

Capacity = number of surfaces * number of tracks * number of sectors per track * bytes per sector

In contrast to sequential access, direct access storage is possible by specifying the required track and sector. Data can be retrieved without references to other data using this method. Data can be stored around the track in a sector.
best sinhala blog in sri lanka
ඔන්න ඉතින් දැන් අපි බලන්නේ 10යෙ පාදයෙන් ඇති සංක්‍යාවක් කොහොමද IEEE 754 32bit වලින් ලියන්නේ කියල
ඉස්සෙල්ල බලමුකෝ මොකක්ද මේ IEEE කියන්නේ කියල
ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට Institute of Electrical and Electronics Engineers කියල තියන Organization එකක්,


දැන් බලමු කොහොමද Convert කරන්නේ 39887.5625 කියල අගය IEEE 32-bit floating point format එකට.
 1.  මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ 3988710 දෙකේ පාදයෙන් ලියන්න = 10011011110011112.
 2.  දැන් දශම තිතෙන් පස්සේ ටික වෙනම ලියන්න මෙහෙම:
  0.5625 × 2 = 1.125 1 දැන් ඕක 2න් ගුනකරගෙන යන්න.
  0.125 × 2 = 0.25 0 .
  0.25 × 2 = 0.5 0 .
  0.5 × 2 = 1.0 1 දැන් ඊළගට ආයෙත් එහෙම කරන්න බැරි අවස්ථාවක් එනවනේ. දැන් උඩ ඉදන් පහලට ලියන්න  .1001
  දැන් සම්පුර්ණ ගාන ලියන්න
                                  39887.562510 = 1001101111001111.10012.
 3. දැන් Normalize කරන්න අපි අර 10යෙ ගුණාකාර වලින් ලියන්නේ අන්න ඒ වගේ: 1001101111001111.10012 = 1.00110111100111110012 × 215.
 4. Mantissa තමා 00110111100111110010000, exponent එකට මෙහෙම 15 + 127 = 142 = 100011102, sign bit is 0.ඒකියන්නේ +නිසයි නැත්තම් 1 
  ඉතින් 39887.5625 යෙ IEEE 32bit විදිහ තමා
                               0|10001110|00110111100111110010000 
best sinhala blog in sri lankaදැන් බලමු Ones compliment ගන්නේ කොහොමද කියල
162+ (-91)
මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම 2කෙ පාදයට හරවන්න ඕනි
62 = 011 1110
91 = 101 1011
දැන් + ලකුණ තියන එක invert කරන්නේ නෑ - තියන ඒවා විතරයි හරවන්නේ ඒ කියන්නේ 91 කේ 0 තියන ඒවා 1 කරනවා 1 තියන ඒවා 0 කරනවා
91 ones Compliment කරාම
101 1011    =    010 0100
දැන් 011 1110 ට එකතු කරනවා

   011 1110
+ 010 0100
  --------------
    1100010
 ඔන්න ඔහොමයි ගන්නේ


-16|8 + -65|8

මේකනම් ලෙසිනේ

16 = 001 110
65 =110 101

001 110 = 110 001
110 101 = 001 010

දැන් එකතු කරන්න
   110 001
+001 010
------------
   111  011  


දැන් බලමු 2s Compliment ගන්නේ කොහොමද කියල


+65 + (-90)
ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ + - අමතක කරලා මේවා Binary එකෙන් ගහගන්න එක
65 =  100 0001
90 =  101 1010

දැන් බලමු - තියෙන්නේ 90 වෙනේ ඉතින් මේක 1s Compliment කරලා ඉන්න
101 1010
010 0101

හරි දැන් ඕක 2s Compliment කරන්නේ ඕකට එකක් එකතු කරන එක
010 0101
+           1
-----------
010 0110

දැන් 65 සහ 2s Compliment කරපු 90 එකට එකතු කරන්න

   100 0001
 +010 0110
--------------
    110 0111-65|8 - +11|8
65 අටේ පාදයෙන් ලියන්නේ කොහොමද මෙහෙම 110 101
දැන් 11 ලියන්නේ මෙහෙම  1001

දැන් 65 1s compliment කරගන්න 110 101
                                                     001 010
               දැන් 1ක් එකතු කරන්න              1
                                                    ------------
                                                     001 011

දැන් ඉතින් අඩු කරන්න තම තියෙන්නේ
 1 011
-1 001
--------
 1 010
+65 + (-98)
65 =  100 0001
98 =  110 0010


98 1s Compliment එක 110 0010
                                      001 1101
2s Compliment එක                  +1
                                          1 1110
              
දැන් එකතු කරා 100 0001 + 1 1110 =  101 1111

තමන් හදපුවගේ උත්තර ඕනි නම් මේකෙන් බලන්න ගණන් හදල හරිද වැරදිද කියලbest sinhala blog in sri lankaමේකෙදි අපි මුලින්ම බලමු වෙනත් පාදයෙන් තියන ඒවා 2කෙ පාදයට හරවන්නේ කොහොමද කියල

1. 47 දහයේ පාදයෙන්
 10 පාදයෙන් තියනකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට 2න් එම ගණන බෙදාගෙන යන ගමන් ඉතුරු නැතිව බෙදෙනවද නැද්ද කියන එක ඉස්සහින් ලියන ඒකයි

2|47    *ඔන්න 47 බෙදුව 2න් ගාන 23.5යි ඉතින් 23 ලිව්වා ඉතුරු නැතුව බෙදෙන නිසා ඉස්සරහින් 1ක් දැම්ම
2|23 - 1  ^
2|11 - 1  ||
2|5 - 1    ||
2|2 - 1    ||
2|1 - 0    ||

දැන් පහල ඉදන් උඩට ලියාගෙන එනවා 101111 මතක් කරලා පාදය ලියන්න යටින් පොඩියට


2. 47. අටේ පාදයෙන්
 මේකෙදි වෙන්නේ 4 සහ 7 බිට් 3නෙ ආකාරයෙන් ලියන එක
4 ලියන්නේ 100
7 ලියන්නේ 111
ඉතින් මේකේ උත්තරේ 100 111


3. 47 දහසයේ පාදයෙන්
 කලින් වගේමයි 16න් තියනකොට කරන්නේ බිට් 4කින් වෙන වෙනම කියන එක
4 ලියන්නේ 0100 නේ
7 ලියන්නේ 0111නේ
ඉතින්උත්තරේ වෙන්නේ 0100 0111

4. 277 දහයේ පාදයෙන්
මේක නම් කියන්න දෙයක් නෑ 2න් බෙදාගෙන යන්න උඩින් කියල දුන්න වගේ100010101

5. 277. අටේ පාදයෙන්
2 කියන්නේ බිට් 3න් 010
7 කියන්නේ බිට් 3න් 111
ඉතින් උත්තරේ තමා 010 111 111

6. 277 දහසයේ පාදයෙන්

2 කියන්නේ බිට් 4න් 0010
7 කියන්නේ බිට් 4න් 0111
ඉතින් උත්තරේ තමා 0010 0111 0111

7. 320|10
 101000000
 
8. 434|8
4 කියන්නේ බිට් 3න් 100
3 කියන්නේ බිට් 3න් 011
ඉතින් උත්තරේ තමා 100 011 100

9.  F06|16
F කියන්නේ බිට් 4න් 1111
0 කියන්නේ බිට් 4න් 0000
6 කියන්නේ බිට් 4න් 0110
ඉතින් උත්තරේ තමා 1111 0000 0110

ඊළගට අපි බලමු වෙනත් පාදයකින් දීල තියන එකක් කොහොමද දහයේ පාදයෙන් ලියන්නේ කියල

1. 10011|2
මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ අග ඉදන් මුලට 2කෙ ස්ථානීය අගයෙන් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ
1 x 2කේ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1 = 1
1 x 2කේ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 2 = 2
0 x 2කේ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 4 = 0
0 x 2කේ 3 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8 = 0
1 x 2කේ 4 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ16 = 16
දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 16+0+0+2+1
 19යි

2. 237|8
මේකෙදිත් කලින් වගේමයි කරන්න තියෙන්නේ 8 ස්ථානීය අගයෙන් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ
7 x 8ටේ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1    = 7
3 x 8ටේ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8    =24
2 x 8ටේ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 64  =128
 දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 7+24+128
 159යි

3. 5A6|16
මේකෙදිත් එහෙම්මයි
6 x 16යෙ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1 = 6
A x 16යෙ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 16 =160
5 x 16යෙ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 256 =1280
 දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 1280+160+6
1446


4. 1001|8
1 x 8ටේ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1       = 1
0 x 8ටේ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8       = 0
0 x 8ටේ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 64     =0
1 x 8ටේ 3 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 512   = 512
  දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 512+0+0+1
513

5. 101|16
1 x 16යෙ 0 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 1 =1
0 x 16යෙ 1 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 16 =0
1 x 16යෙ 2 වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 256 =256
  දැන් උත්තරේට අර ගත්ත ඒවගේ එකතුව ගන්න 256+0+1
257

6. 1000001|2
65

7. 7101|8
3649

8. F1F|16
3871